Sådan søger du om at få din sag om begravelseshjælp genoptaget

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan få din sag genoptaget, hvis den opfylder begge nedenstående kriterier:

den afdøde, som begravelseshjælpen vedrører, var født inden den 1. april 1957

du har fået udbetalt minimumsbeløbet og har fået afslag på genoptagelse af begravelseshjælp, fordi der allerede var udbetalt minimumsbeløb/har ikke søgt om den formueafhængige begravelseshjælp, fordi du har fået udbetalt minimumsbeløbet.

Hvor gammel må min sag være?

Du kan få genoptaget din sag, uanset hvor gammel den er, hvis forholdene, der er beskrevet ovenfor, er opfyldte.

Hvis din sag bliver genoptaget, vurderer Udbetaling Danmark, om du har ret til den formueafhængige begravelseshjælp.

Det er beløbsstørrelsen på formuen i boet, der er afgørende for, om du har ret til den formueafhængige begravelseshjælp. Det betyder, at hvis afdøde efterlod sig børn under 18 år eller en ægtefælle, og den samlede formue var over 52.600 kr. (2023) / 54.300 kr. (2024), bortfalder begravelseshjælpen helt.

Hvis afdøde hverken efterlod sig børn under 18 år eller en ægtefælle, bortfalder begravelseshjælpen, hvis formuen var over 32.400 kr. (2023) / 33.450 kr. (2024).

For at behandle din ansøgning om genoptagelse skal Udbetaling Danmark bruge dokumentation for formuen i boet. Du skal sende forskellig dokumentation afhængig af, hvordan din sag blev behandlet. Hvis din sag blev behandlet som:

 • boudlæg, skal du sende skifteretsattesten sammen med dokumentation for afdødes gæld og evt. ægtefælles formue og gæld, inklusiv særeje og oplysninger vedrørende engangsudbetalinger til ægtefællen.
 • ægtefælleudlæg, skal du sende skifteretsattesten med tilhørende åbningsstatus, dvs. en opgørelse over formue og gæld,og engangsudbetalinger til ægtefællen.
 • uskiftet bo eller forenklet privat skifte, skal du sende åbningsstatus sammen med dokumentation for evt. ægtefælles særeje og engangsudbetalinger til ægtefællen.
 • almindeligt privat skifte eller bobestyrer, skal du sende boopgørelse sammen med dokumentation for evt. ægtefælles særeje og engangsudbetalinger til ægtefællen.
 • Gå ind på Kontakt Begravelseshjælp
 • Klik på ’Send Digital Post til ’Begravelseshjælp’’
 • Log på med MitID
 • Udfyld emne- og tekstfelt
 • Klik på ’Send’ for at sende beskeden.

Sådan vedhæfter du dokumenter

Du har mulighed for at vedhæfte dokumenter til din mail fra din digitale postkasse eller fra en mappe på din computer.

 • Klik på 'Vedhæft filer', hvis du vil sende et dokument, du har gemt på din computer

 • Klik på filen og klik på ’Åbn’ for at vedhæfte dokumentet

 • Klik på ’Send’ for at sende beskeden inklusiv det vedhæftede dokument.