Tilskud til rejseudgifter til, fra og i Grønland ved dødsfald eller alvorlig sygdom i familien

Søg hjælp til rejseudgifter til Grønland ved dødsfald eller alvorlig sygdom i familien

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Ansøg om tilskud til dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland

Vil du ansøge om tilskud, skal du hente ansøgningsskemaet ved at klikke på Start

Ansøgningen skal indeholde:

 • Udfyldt og underskrevet ansøgningsskema
 • Udfyldt budgetskema
 • Dokumentation for husstandens indkomst de seneste tre måneder
 • En dødsattest/lægeerklæring for terminalfase med navn og cpr-nr. på afdøde/døende
 • Tilbud fra rejseselskab med pris og reservation af rejsen
 • Evt. dokumentation fra de grønlandske kommuners boligregister ved plejerforælder/barn-relation.

Din ansøgning kan ikke behandles, hvis den ikke er underskrevet af ansøger eller en bemyndiget person og/eller Udbetaling Danmark ikke har modtaget al dokumentation.

Send din ansøgning med Digital Post:

Hvis du ikke har Digital Post, kan ansøgningen sendes til:

Eller med almindelig post:

 • Udbetaling Danmark International Pension
  Kongens Vænge 8
  3400 Hillerød

Ansøgerkredsen er målrettet personer, hvis økonomiske forhold gør det vanskeligt selv at finansiere rejseomkostningerne.

Ved behandling af ansøgninger om tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med rejse til, fra og i Grønland, bliver der lagt vægt på ansøgers økonomiske forhold i form af indtægter, faste udgifter, mulighed for lån til finansiering af rejsen samt husstandens samlede indkomst.

Der bevilliges tilskud fra puljen i forbindelse med forældres eller børns dødsfald og begravelse på Grønland (enten biologiske eller plejeforældre/børn).

Pårørende (børn eller forældre) til døende på Grønland er desuden omfattet af målgruppen under forudsætning af, at der kan fremsendes lægelig dokumentation for, at den døende er i sin terminale fase.

Der kan maks. bevilges 15.000 kr. i tilskud til dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland. Ved rejser der overstiger 15.000 kr. betaler ansøger selv differencen.

Det er som udgangspunkt ikke muligt at opnå tilskud til dækning af allerede afholdte udgifter.

Rejsen skal ske med den billigst mulige rejseform, under hensyntagen til, at formålet med rejsen kan opfyldes.

Der kan ikke gives tilskud fra puljen til dækning af udgifter i forbindelse med:

 • Hotelophold/overnatning
 • Transport til- og fra lufthavn

På finansloven er der årligt afsat 0,6 mio. kr. til hel eller delvis dækning af personers rejseudgifter til, fra og i Grønland primært ved dødsfald i nærmeste familie.

Formålet med puljen er at yde tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland ved rejser, der imødekommer sociale hensyn, eller som bidrager til at formidle kontakt mellem Grønland og det øvrige rige.

Udbetaling Danmark International Pension administrerer puljen.