Kan jeg få begravelseshjælp, hvis afdøde boede i udlandet?

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan som pårørende have ret til begravelseshjælp, hvis afdøde boede i udlandet.

Hvis afdøde boede i et EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, gælder EU-rettens regler. Det betyder, at du kan få begravelseshjælp, hvis:

 • afdøde var socialt sikret i Danmark efter EU-reglerne, fx fordi afdøde arbejdede i Danmark eller udelukkende modtog dansk efterløn eller pension ved sin død
 • du kan dokumentere, at du har rådighed over boet.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og evt. ægtefælles formue.

Vil du søge begravelseshjælp, eller er du i tvivl om begravelseshjælp efter en afdød, der boede i udlandet, kan du kontakte Udbetaling Danmark.

Brexit: Storbritannien og begravelseshjælp fra 2021

Det påvirker ikke din ret til begravelseshjælp, at Storbritannien har forladt EU.

Som pårørende har du stadig mulighed for at søge om begravelseshjælp, uanset om afdøde var dansk statsborger med bopæl i Storbritannien eller britisk statsborger med bopæl i Danmark.

Du kan søge om begravelseshjælp, hvis afdøde havde ret til sygeforsikring i Danmark, og du kan dokumentere rådighed over boet.

Du kan kun søge begravelseshjælp, hvis afdøde var udstationeret til et af disse lande og havde ret til et særligt sundhedskort fra Danmark:

 • Makedonien
 • Bosnien-Herzegovina
 • Serbien
 • Kosovo
 • Tyrkiet
 • Marokko
 • Pakistan
 • Quebec
 • Israel

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue.

Vil du søge begravelseshjælp, eller er du i tvivl om begravelseshjælp efter en afdød, der boede i udlandet, kan du kontakte Udbetaling Danmark.