Patientrettigheder i psykiatrien

Hvis du bliver udsat for tvang i psykiatrien, har du ret til en patientrådgiver

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du har mulighed for at vælge behandling på et privat hospital, hvis du er psykisk syg og har ventet eller vil komme til at vente mere end én måned på undersøgelse og behandling på offentlige sygehuse.

Du kan finde reglerne for den maksimale ventetid på behandling samt en oversigt over private sygehuse og klinikker på sygehusvalg.dk.

Indlæggelse, ophold og behandling på psykiatriske afdelinger skal så vidt muligt finde sted med patientens samtykke.

I visse tilfælde kan en patient dog indlægges, tilbageholdes eller behandles på psykiatrisk afdeling mod sin vilje.

Patientrådgiver

Hvis du bliver udsat for tvang i psykiatrien, har du ret til en patientrådgiver. En patientrådgiver er antaget af Nævnenes Hus, og er uafhængig af sygehuset.

Patientrådgiveren skal besøge dig inden 24 timer, efter de er blevet beskikket, og kan hjælpe dig med alt, der har med indlæggelse og behandling på den psykiatriske afdeling at gøre. Det gælder fx hjælp til at klage.

Du kan læse mere om dine klagemuligheder på borger.dk.