Information og samtykke for patienter

Som patient har du krav på information om din sygdom

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Som patient har du krav på letforståelig og fyldestgørende information:

  • hvad fejler du?
  • hvilke behandlingsmuligheder er der?
  • hvilke komplikationer og bivirkninger kan der være ved undersøgelse og behandling?
  • hvilken forebyggelse og pleje kan du få?
  • hvilke konsekvenser vil det have, hvis du ikke får behandling?

Informeret samtykke betyder, at:

  • lægen skal sikre, at du har forstået undersøgelses- og behandlingsmulighederne og eventuelle risici i den forbindelse
  • du selv bestemmer, om en undersøgelse eller behandling skal sættes i gang (give dit samtykke)
  • du på ethvert tidspunkt kan trække dit samtykke tilbage.

Situationer, hvor du kan få behandling uden at samtykke:

  • i en akut eller livstruende situation modtager du behandling uden at give samtykke
  • mister du varigt evnen til at samtykke, får ægtefælle, samlever, børn eller nære slægtninge informationer om dit helbred og samtykker på dine vegne.
Start Min sundhedsjournal
På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.