Få hjælp til at blive gravid

Enlige og par kan få behandling for ufrivillig barnløshed i det offentlige system

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Langt de fleste par vil blive gravide, hvis de forsøger regelmæssigt inden for 1-2 år. Mange søger dog hjælp, hvis det ikke er lykkedes det første år. Din praktiserende læge kan henvise til behandling for barnløshed i det offentlige sundhedsvæsen.

Behandling kan fx være insemination med sæd fra egen partner eller anonym sæddonor, eller det kan være med reagensglasmetoden, hvor æg udtages og befrugtes uden for kvindens krop, hvorpå de lægges op i livmoderen. Undersøgelser kan vise hvilken metode, der er den bedste for dig.

Både enlige kvinder og par (herunder også lesbiske par) kan blive behandlet med kunstig befrugtning i det offentlige system.

For at komme i behandling på en offentlig klinik:

  • må parret ikke have fælles børn
  • enlige skal være barnløse.

Dog kan behandling med evt. overskydende nedfrosne æg tilbydes, selv om parret har fået barn/børn efter den behandling, de overskydende æg stammer fra.

På de offentlige fertilitetsklinikker kan du få et begrænset antal behandlinger. Det anslås, at ca. 2/3 af henviste bliver med barn.

Det er gratis at blive behandlet for barnløshed på de offentlige fertilitetsklinikker. Du skal dog være opmærksom på, at du kan få et begrænset antal behandlinger.

Start Min sundhedsjournal
På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.