Lægevagten

Du kan ringe til lægevagten uden for din egen læges åbningstid

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

  • ved akut opstået sygdom
  • ved sygdom, som ikke kan vente til den praktiserende læge åbner
  • ved akut forværring af i forvejen bestående sygdom
  • ved mindre skader