Tjenestemandspension - Sådan behandler Udbetaling Damark dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Udbetaling Danmark behandler, hvordan de behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark om tjenestemandspension uden at have en sag, registrerer de din henvendelse, herunder typisk dit navn og telefonnummer.

Hvis du senere får en sag om tjenestemandspension, får du nærmere besked om, hvilke typer af oplysninger der indgår i behandlingen af din sag.

Formålet med sagsbehandlingen er at administrere, beregne og udbetale tjenestemandspensioner, supplerende understøttelse, kunstnerydelser og hædersgaver. Udbetaling Danmark indhenter og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med din sag.

Udbetaling Danmark behandler fx:

  • kontakt- og identifikationsoplysninger
  • oplysninger om økonomiske forhold
  • oplysninger om nuværende og tidligere ansættelsesforhold og beskæftigelse
  • helbredsoplysninger i forbindelse med udtalelser fra Helbredsnævnet
  • oplysninger om din nuværende og tidligere civilstand 
  • oplysninger om børn og stedbørn.

Udbetaling Danmark kan få oplysninger fra dig eller fra din nuværende og eventuelle tidligere arbejdsgiver, fra din nuværende eller tidligere ægtefælle eller fra en offentlig myndighed, fx Skatteforvaltningen, Moderniseringsstyrelsen og CPR-registeret.


Udbetaling Danmark behandler dine oplysninger på baggrund af Lov om Udbetaling Danmark samt andre love.

Når Udbetaling Danmark behandler din sag, kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og private, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som de samarbejder med. Det kan fx være Skatteforvaltningen, Moderniseringsstyrelsen, kurator, ambassade, advokat.

For at kontrollere kan Udbetaling Danmark samkøre egne oplysninger med nødvendige, ikke-følsomme personoplysninger fra andre danske eller udenlandske myndigheder.

Hvis Udbetaling Danmark videregiver oplysninger om dig til en myndighed i et tredjeland, sker det ud fra gældende lovgivning og for at sikre, at dine udbetalinger er eller har været korrekte.

Udbetaling Danmark vil normalt slette oplysninger om dig 5 år efter afslutningen på din sag, med mindre der er særlige forhold, som betyder, at de kan gemme oplysningerne længere. Det kan fx være tilfældet, såfremt en anden person har en afledt ret på baggrund af din ydelse. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses- og arkivloven mv.

Du kan gøre indsigelse mod, at Udbetaling Danmark har personoplysninger om dig, og du kan få en kopi af de oplysninger, som Udbetaling Danmark har om dig.

Du kan også bede om, at:

  • dine personoplysninger bliver rettet eller slettet
  • Udbetaling Danmark sætter behandlingen af oplysningerne i bero
  • oplysningerne bliver sendt til dig eller en anden.

Derudover kan du gøre indsigelse mod, at Udbetaling Danmark træffer automatiserede afgørelser. Udbetaling Danmark vil i hvert enkelt tilfælde tage stilling til din henvendelse.

Har du spørgsmål til, hvordan Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Udbetaling databeskyttelsesrådgiveren på dpo@atp.dk eller telefon 70 11 12 13. Er du uenig i den måde, Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandlingen af personoplysninger. Er du uenig i Udbetaling Danmarks håndtering eller afgørelse af din sag, skal du kontakte Udbetaling Danmark.