Ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck for 2023

Den ekstra økonomiske støtte gives på grund af den ekstraordinære situation med høj inflation

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Den 27. april 2023 vedtog Folketinget, at der skal udbetales ekstra økonomisk støtte på i alt 5.000 kr. til folkepensionister, som har fået bevilget og udbetalt ældrecheck for 2023. Støtten er skattefri.  

Den ekstra økonomiske støtte på 5.000 kr. bliver udbetalt fra den 8. maj 2023.    

Støtten gives på grund af den ekstraordinære situation med høj inflation. Udbetalingen sker automatisk. 

Hvis du har ret til ekstra økonomisk støtte, vil du modtage et brev med orientering om udbetalingen, når udbetalingen finder sted. Hvis du ikke har ret til støtten, vil du ikke modtage noget brev. 

Hvis det ved opgørelsen af din pension - også kaldet efterreguleringen - viser sig, at du på dette tidspunkt er berettiget til og får udbetalt ældrecheck for 2023, og du ikke tidligere har fået udbetalt ekstra økonomisk støtte, vil du efterfølgende automatisk få udbetalt støtten på i alt 5.000 kr. 

Opgørelsen af pension for 2023 sker i perioden juni-oktober 2024.  

Du kan se loven om ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck for 2023 her:

Andre udbetalinger på grund af prisstigninger
Du kan læse mere om andre udbetalinger til bestemte grupper af borgere som kompensation for stigende priser her: