Hvis du er utilfreds eller gerne vil klage - Seniorpension

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du har mulighed for at klage over afgørelsen. Det gør du ved at ringe til os eller sende din klage digitalt via linket "Kontakt Seniorpension":

Du kan også sende din klage til Seniorpensionsenheden, Seniorpension, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, gerne med titlen ”Klage over seniorpension”.

Vi skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Så vurderer vi sagen igen. Hvis vi ikke giver dig ret i din klage, sender vi den videre til Ankestyrelsen.