Din seniorpension kan gøres hvilende

Din seniorpension kan blive sat på pause, hvis du stadig arbejder

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Din seniorpension kan gøres hvilende.  Det betyder, at udbetalingen af din pension bliver sat på pause. Det er myndigheden Seniorpension i ATP, der kan gøre din pension hvilende.

I Seniorpension kan vi gøre din pension hvilende i tre tilfælde:  

  • Hvis du selv anmoder om, at din seniorpension skal være hvilende
  • Hvis du er eller begynder i fleksjob
  • Hvis du stadig er på arbejdsmarkedet

Du skal altid give Seniorpension besked, hvis du begynder i arbejde eller fleksjob. Udbetalingen af din pension kan genoptages, hvis du anmoder om det, og der ikke længere er grundlag for, at den skal være hvilende. Du behøver således ikke at søge om seniorpension på ny.

Du kan anmode om at gøre din pension hvilende ved at kontakte os i Seniorpension.

Du kan anmode om at få din seniorpension gjort hvilende fremadrettet, men ikke med tilbagevirkende kraft.

Din seniorpension gøres hvilende fra den 1. måneden efter, at vi i Seniorpension har truffet afgørelse om at gøre din pension hvilende. 

Når vi har behandlet anmodningen, vil du modtage et brev om, at din pension er blevet gjort hvilende. Vi giver også Udbetaling Danmark besked herom.

Hvis du ved tilkendelsen af seniorpension er ansat i fleksjob, vil din pension blive gjort hvilende fra start. Det skyldes, at du ikke må modtage flekslønstilskud og seniorpension samtidigt.

Hvis du efter tilkendelse af seniorpension bliver visiteret til et konkret fleksjob, er det vigtigt, at du oplyser os om det, så vi kan gøre din pension hvilende.

Hvis du stopper i dit fleksjob og ønsker at din pension skal være aktiv, skal du kontakte Seniorpension. I den forbindelse vil vi bede dig om at indsende dokumentation for, at du er stoppet i fleksjob. Det kan fx være en opsigelse eller anden dokumentation for ophør af dit fleksjob.

Du kan tidligst få din seniorpension genoptaget fra den 1. i måneden efter du har anmodet om det. Hvis du for eksempel ønsker, at din seniorpension skal være aktiv fra den 1. oktober, skal vi senest have din anmodning den 30. september.

Hvis du ved tilkendelsen af seniorpension fortsat er i arbejde (gennemsnitlig mere end 15 timer om ugen), kan din pension blive gjort hvilende fra start. I Seniorpension kan vi gøre din pension hvilende, hvis vi vurderer, at du ikke har trukket dig varigt tilbage fra arbejdsmarkedet.

Hvis du efter tilkendelse af seniorpension begynder at arbejde mere end 15 timer om ugen (gennemsnitlig), er det vigtigt, at du oplyser os om det.

Hvis du stopper i arbejde og ønsker, at din pension skal være aktiv, skal du kontakte Seniorpension. I den forbindelse vil vi bede dig om at indsende dokumentation for, at du er stoppet i arbejde. Det kan fx være en opsigelse eller anden dokumentation. Du kan tidligst få din pension genoptaget fra den 1. i måneden efter du har anmodet om det.

Hvis du ikke længere ønsker, at din seniorpension skal være hvilende, kan du anmode om at gøre den aktiv igen.

Du kan anmode om at gøre den aktiv ved at kontakte Seniorpension.

I Seniorpension behandler vi din anmodning og vurderer om din seniorpension kan gøres aktiv igen. Du vil modtage et brev, når vi har behandlet anmodningen. Seniorpension giver besked til Udbetaling Danmark om, at udbetalingerne skal genoptages.

Du kan tidligst få din seniorpension genoptaget fra den 1. i måneden, efter du har anmodet om det. Hvis du for eksempel ønsker, at din seniorpension skal være aktiv fra den 1. oktober, skal vi senest have din anmodning den 30. september.

I Seniorpension modtager vi oplysninger fra Udbetaling Danmark, hvis du i tre måneder i træk har haft en arbejdsindkomst, der overstiger, hvad der svarer til 224.640 kr. om året (2023).

Du vil i den forbindelse blive bedt om at indsende oplysninger til os om, hvorvidt du stadig er i arbejde.

På baggrund af oplysninger om dit arbejde og arbejdsindkomst vil vi i Seniorpension vurdere, om din seniorpension skal gøres hvilende.