Opgørelse og tilbagebetaling af folke-, førtids- og seniorpension i udlandet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du skal betale folke- eller førtidspension tilbage og vil betale hele beløbet på én gang, kan du overføre beløbet til Udbetaling Danmarks bankkonto:

 • Danske Bank, Statens betalinger, Girostræde 1, 0800 Høje Tåstrup. 
 • Reg. nr. 0216
 • Konto nr. 4069046312
 • SWIFT-adresse: DABADKKK
 • IBAN nr.: DK7102164069046312
 • Husk at skrive dit cpr-nr.

Hvis du vil betale beløbet via en afdragsordning, skal du kontakte Udbetaling Danmark, Opkrævning på tlf. +45 70 12 80 65.

Har du MitID og dansk betalingskort?

Hvis du har MitID og et dansk betalingskort kan du også betale beløbet her:

En gang om året gør Udbetaling Danmark din pension op for at se, om du har fået den pension, du havde ret til året før. Det kaldes opgørelse af pension eller efterregulering.

Udbetaling Danmark udsender opgørelsen af pension fra slutningen af maj måned. Hvis du eller din ægtefælle/samlever har en selvstændig virksomhed, eller bor i udlandet, gør Udbetaling Danmark din/jeres pension op fra september. 

Når Udbetaling Danmark har gjort din pension op, får du et brev, hvor der enten vil stå, at du:

 1. har fået den pension, som du havde ret til året før
 2. har fået for lidt i pension for året før og derfor skal have pension udbetalt
 3. har fået for meget i pension for året før og derfor skal betale penge tilbage. 

Det skal du gøre, når du får opgørelsen af din pension

Når du får brevet om opgørelse af din pension, skal du tjekke, om du er enig i de indkomstoplysninger, der er blevet brugt til beregningen af din pension. Hvis ikke du er enig, er det vigtigt, at du giver Udbetaling Danmark besked inden den frist, der står i brevet.

Hvis du skal have mere pension udbetalt, får du det med din næste pensionsudbetaling.

Hvis du skal betale pension tilbage, kan du overføre beløbet til Udbetaling Danmarks bankkonto:

 • Danske Bank
 • Reg. nr. 0216Konto nr. 4069046312
 • SWIFT-adresse: DABADKKK
 • IBAN nr.: DK7102164069046312
 • Husk at skrive dit cpr. nr.

Du skal kun betale tilbage, hvis beløbet er over 249 kr.

Udbetaling Danmark pålægger ikke renter på den pension, du skal betale tilbage.

Hvis din samlede indkomst har været lavere end den, din pension blev beregnet på baggrund af i løbet af året, kan det betyde, at du skal have mere pension udbetalt.

Hvis opgørelsen af din pension viser, at din samlede indkomst var højere end den, din pension blev beregnet på baggrund af i løbet af året, kan det betyde, at du skal betale pension tilbage.

Vær opmærksom på, at din ægtefælle/samlevers indkomst også indgår i beregningen af din pension. Vær samtidig opmærksom på, at både din indkomst fra Danmark og din indkomst fra andre lande end Danmark, indgår i beregningen. Dette gælder også, selvom du ikke skal betale skat i Danmark.

Eksempler

Her kan du se eksempler på tilfælde, hvor du skal have mere pension udbetalt, og tilfælde, hvor du skal betale pension tilbage.

Eksempel 1: Du skal have mere pension udbetalt

Du får en ratepension på 10.000 kr. om måneden før skat. Du har ikke andre indkomster end din ratepension og din folke- eller førtidspension. På din forskudsopgørelse fremgår, ud over din folke- eller førtidspension, en indkomst (ratepension) på 120.000 kr. årligt.

Udbetalingen af din ratepension stopper den 31. marts, men du glemmer at ændre din forskudsopgørelse. Din pension vil derfor blive beregnet ud fra en indkomst på 120.000 kr. for hele året.

Når Udbetaling Danmark får din årsopgørelse, bliver din pension gjort op for året før. Du har fået for lidt i pension, fordi din ratepension kun har været 30.000 kr. og ikke 120.000 kr., som din pension har været beregnet ud fra. Du vil derfor få udbetalt de penge, du har fået for lidt i folke- eller førtidspension.

Eksempel 2: Du skal betale pension tilbage

Du er helt eller delvist skattefritaget i Danmark og modtager en privat pensionsudbetaling fra Danmark på 180.000 kr. årligt. Denne indkomst fremgår ikke på din forskudsopgørelse ved Skattestyrelsen, og du har ikke oplyst til Udbetaling Danmark, at du har denne indkomst, og hvad du forventer at modtage i løbet af året.

Når Udbetaling Danmark modtager din årsopgørelse, bliver din pension gjort op for året før. Din indkomst fra Danmark skal med i beregningen af din pension, selvom du er skattefritaget. Opgørelsen viser, at du har fået for meget i pension, fordi du har en indkomst, som ikke har indgået i beregningen af din pension.

Du vil derfor skulle betale de penge tilbage, du har fået for meget i folke- eller førtidspension.

Eksempel 3: Du skal betale pension tilbage

Du har haft en indkomst fra et andet land end Danmark, som ikke er en social pension. Du har ikke oplyst Udbetaling Danmark om denne indkomst ved årets start. Når Udbetaling Danmark gør din pension op året efter, skal du betale pension tilbage, fordi du har haft en højere indkomst end hvad din pension er blevet beregnet ud fra.

Du vil derfor skulle betale de penge tilbage, du har fået for meget i folke- eller førtidspension. 

Udbetaling Danmark beregner din pension ud fra oplysninger, som du giver. Derfor kan du være med til at sikre, at du får den rigtige pension i løbet af året, så du ikke skal betale tilbage, når Udbetaling Danmark gør din pension op.

Hvis du får pension hele kalenderåret, og hvis din situation ikke ændrer sig undervejs, beregner Udbetaling Danmark din pension ud fra din forskudsopgørelse. Det er derfor vigtigt, at du altid opdaterer den med dine nyeste oplysninger. Når Udbetaling Danmark gør din pension op, bliver din årsopgørelse sammenholdt med din forskudsopgørelse. Hvis oplysningerne ikke er ens, kan det være, at du skal betale pension tilbage.

Hvis du bliver pensionist i årets løb, eller hvis din situation ændrer sig undervejs, beregner Udbetaling Danmark din pension ud fra oplysninger, som du giver direkte til dem. Du skal derfor sikre, at Udbetaling Danmark altid har de rette oplysninger. Når Udbetaling Danmark gør din pension op, bliver dine oplysninger sammenholdt med Skattestyrelsens oplysninger. Hvis oplysningerne ikke er ens, kan det være, at du skal betale pension tilbage.

Udbetaling Danmark giver både Skattestyrelsen besked om opgørelsen af din pension, hvis du skal have pension udbetalt, og hvis du skal betale pension tilbage.

Hvis du skal have pension udbetalt

Du får ikke en ny årsopgørelse fra Skattestyrelsen, hvis du skal have pension udbetalt, fordi beløbet bliver regnet som en del af din indkomst i det indeværende år.

Hvis du skal betale pension tilbage

Skattestyrelsen sender dig en ny årsopgørelse, hvis du skal betale pension tilbage. I den nye årsopgørelse vil din indkomst være sat ned med det beløb, du har fået for meget i pension.

Når Udbetaling Danmark gør din pension op, bliver din ældrecheck, mediecheck og dit varmetillæg også gjort op.

Det er din endelige tillægsprocent, der afgør, om du har ret til varmetillæg og ældrecheck, og hvor meget du i så fald kan få udbetalt. Din endelige tillægsprocent bliver gjort op ud fra din årsopgørelse samtidig med, at Udbetaling Danmark gør din pension op.

Kontakt Udbetaling Danmark, International Pension