Grundbeløb og pensionstillæg

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Dit grundbeløb bliver sat ned, hvis du tjener over 359.200 kr. (2023) om året ved ’personligt arbejde’ og bortfalder helt, hvis du tjener du mere end 627.000 kr. (2023).

OBS: Fra 1. januar 2024 indgår folkepensionisters arbejdsindkomst (indkomst ved personligt arbejde) ikke længere i beregningen af grundbeløb og pensionstillæg. Læs mere herunder:

Din ægtefælles/samlevers indkomst og Arbejdsmarkedsbidrag har ikke betydning for dit grundbeløb.

Indkomster der fx tæller med som personligt arbejde er:

 • lønindkomster
 • fratrædelsesgodtgørelse, der bliver beskattet efter overgang til folkepension
 • efterløn, der bliver beskattet efter overgang til folkepension
 • indkomster fra egen virksomhed – hvor du er aktiv i driften
 • honorarer
 • arbejdsløshedsdagpenge
 • sygedagpenge
 • mødediæter
 • indkomst ved salg af aktieoptioner.

Hvis du og din eventuelle ægtefælle/samlever har indkomster, kan dit pensionstillæg blive sat ned eller bortfalde.

Hvis du er selvstændig og i tvivl om, hvorvidt indkomsten fra din virksomhed er indkomst fra personligt arbejde, kan du få vejledning hos Skattestyrelsen.

OBS: Fra 1. januar 2024 indgår folkepensionisters arbejdsindkomst (indkomst ved personligt arbejde) ikke længere i beregningen af grundbeløb og pensionstillæg. Læs mere herunder:

Hvor meget du kan få i pensionstillæg afhænger af, hvad du har af indkomst ved siden af din folkepension. Indkomster der påvirker dit pensionstillæg er fx private pensioner. Dit pensionstillæg bliver sat ned eller bortfalder helt, hvis du har indkomst over et vist niveau ved siden af din pension, fx hvis du arbejder og får løn.

Din ægtefælles/samlevers indkomst kan have betydning for dit pensionstillæg. 

Udbetaling Danmark beregner dit pensionstillæg ud fra din og din ægtefælles/samlevers samlede indkomst. Hvis din ægtefælle/samlever ikke er pensionist, ses der bort fra 54 pct. af din ægtefælles/samlevers indkomst. 

Fra 1. januar 2023 indgår din ægtefælles/samlevers arbejdsindkomst ikke, når Udbetaling Danmark beregner din pension. Det betyder, at din pension ikke længere vil være afhængig af, hvor meget din ægtefælle/samlever tjener, hvis der er tale om arbejdsindkomst, fx løn, honorarer og indkomst fra selvstændig virksomhed (hvor ægtefælle/samlever er aktiv i driften).

Hvis din ægtefælle/samlever modtager en indkomst, der kan sidestilles med en arbejdsindkomst, fx arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge eller efterløn, så vil den heller ikke længere indgå i beregningen af din pension efter 1. januar 2023. Ægtefælles/samlevers øvrige personlige indkomster, herunder indkomst fra selvstændig virksomhed (hvor ægtefælle/samlever er passiv i driften) samt kapitalindkomst og aktieindkomst indgår stadig i beregningen af din pension. 

Indkomstgrænserne for 2023:

Pensionstillægget:

bliver sat ned ved en indkomst på bortfalder ved indkomst over
Enlig 91.300 kr.  392.100 kr. 
Gift/samlevende med pensionist 182.900 kr.  480.100 kr. 
Gift/samlevende med ikke-pensionist 182.900 kr.  331.500 kr. 

Bemærk, indkomsterne i skemaet er ved siden af folkepensionen.

Du har et bundfradrag på 122.004 kr., og det betyder, at Udbetaling Danmark ser bort fra de første 122.004 kr., du tjener ved personligt arbejde, når dit pensionstillæg bliver beregnet.

Indkomster der tæller med som personligt arbejde er:

 • lønindkomster
 • fratrædelsesgodtgørelse der bliver beskattet efter overgang til folkepension
 • den sidste efterløn der bliver beskattet efter overgang til folkepension
 • indkomster fra egen virksomhed, som du deltager aktivt i driften af
 • honorarer
 • arbejdsløshedsdagpenge
 • sygedagpenge
 • mødediæter
 • indkomst ved salg af aktieoptioner

Du betaler både skat af dit grundbeløb og pensionstillæg. Hvis du får ældrecheck, skal du også betale skat af den. Personligt tillæg, helbredstillæg og varmetillæg er derimod skattefrie.

Bor du i udlandet, skal du som udgangspunkt betale skat af din folkepension i Danmark. Men der kan gælde særlige regler for dig eller det land, du bor i.

Læs mere om skat og pension: