SUPP - Supplerende Arbejdsmarkedspension

SUPP er en frivillig pension for modtagere af førtidspension og seniorpension

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Til- og framelding til Supplerende Arbejdsmarkedspension (SUPP) og videregivelse af oplysninger

Hvis du vil indbetale til SUPP, skal du klikke på 'Start' og udfylde selvbetjeningsløsningen.

Hvis du ikke har MitID, kan du printe og udfylde denne blanket:

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at læse og udfylde dokumentet 'Tilmeld eller frameld dig SUPP (pdf)'. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark.

Du kan sende blanketten til SUPP - Supplerende Arbejdsmarkedspension, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Hvis du vil melde dig ud

Du kan til enhver tid stoppe med at indbetale til SUPP og eventuelt genoptage indbetalingen senere.

De penge, du allerede har indbetalt, kan du ikke få udbetalt, før du når folkepensionsalderen. Du kan ikke flytte de indbetalte bidrag til en anden pensionskasse.

Har du spørgsmål til din til- eller framelding, kan du kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 61.

Supplerende Arbejdsmarkedspension (SUPP) er en pension, som du kan vælge at betale til, hvis du er førtidspensionist eller modtager Seniorpension.

Hvis du betaler til SUPP, får du en ekstra udbetaling hver måned, når du bliver folkepensionist.

Du skal betale 1/3 af bidraget, og staten betaler 2/3. Din andel er 198 kr. (2024) pr. måned, og statens andel er 396 kr. (2024) pr. måned. 

Der bliver trukket 8 pct. i arbejdsmarkedsbidrag til Skattestyrelsen, fordi pensionen sidestilles med en arbejdsmarkedspension. Hvis din førtidspension er mindre end din del af betalingen til SUPP, kan du ikke betale SUPP-bidrag. 

SUPP kan påvirke dine udbetalinger fra det offentlige

Når du betaler til SUPP kan det påvirke andre ydelser, du modtager. Det kan fx være boligstøtte.

Indtil du når folkepensionsalderen, bliver det beløb, du betaler til SUPP, automatisk trukket fra i din personlige indkomst hos SKAT. Det kan betyde, at du kan få mere i fx boligstøtte, fordi din indkomst bliver lavere. 

Når du når folkepensionsalderen, får du udbetalt din pension fra SUPP, og derfor stiger din personlige indkomst. For nogle kan det betyde, at man får mindre i fx boligstøtte.

Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 61, hvis du har spørgsmål om, hvad det kan betyde for dig.

Her kan du se de historiske satser for SUPP-ordningen. Du betaler 1/3 af bidraget, og Staten betaler 2/3 af bidraget.

År Bidrag pr. måned, kr.
2003 372,00 
2004 382,00
2005 390,00
2006 399,00
2007 408,00
2008 420,00
2009 433,00
2010 450,00
2011 459,00
2012 471,00
2013 480,00
2014 489,00
2015 495,00
2016 502,00
2017  513,00
2018 522,00
2019 532,00
2020 543,00
2021

555,00 

2022 561,00
2023  576,00 

Du kan først få udbetalt din pension fra SUPP, når du når folkepensionsalderen. Det gælder også, hvis du fx lider af en livstruende sygdom. Hvis du dør før folkepensionsalderen får dødsboet udbetalt et engangsbeløb.

Det er ikke alle, som kan gå på pension som 65-årige. Folkepensionsalderen afhænger af, hvornår du er født, og udbetalingen følger folkepensionsalderen.

Hvis din SUPP administreres af ATP, kan du her læse mere om, hvor meget du kan forvente at få udbetalt. Størrelsen på din pension afhænger af, hvor lang tid du når at indbetale.

I skemaet kan du se, hvor meget du kan forvente i forhold til, hvornår du begynder at indbetale:

Indbetaling fra alder Forventet årlig livslang pension Folkepensionsalder
20 år 51.500 kr. 69 år
30 år 31.200 kr. 69 år
40 år 18.100 kr. 69 år
50 år   9.200 kr. 69 år
60 år   3.000 kr. 68 år

Beløbene er før skat. De er vist i nutidskroner, dvs. hvad pengene svarer til i dag.

Hvis din SUPP administreres af en anden pensionskasse end ATP, skal du kontakte dem.

Ved død kan der blive udbetalt et engangsbeløb. Pengene bliver udbetalt til boet på afdødes NemKonto. Vær opmærksom på, at der bliver trukket 40 pct. i afgift til staten, inden pengene bliver udbetalt.  

Ved død før folkepensionsalderen

Engangsbeløbet vil svare til 75 pct. af dine indbetalinger til SUPP og bliver forhøjet med en rente hvert år.

Engangsbeløbet kan aldrig blive mindre end din opsparing pr. 31. december 2012.

Ved død efter folkepensionsalderen

Engangsbeløbet vil svare til 50 pct. af dine indbetalinger til SUPP og bliver forhøjet med en rente hvert år.  

Engangsbeløbet bliver gradvist sat ned, fra du når folkepensionsalderen og fem år frem. Det betyder, at der ikke bliver udbetalt et engangsbeløb, hvis du dør fem år efter, du er nået folkepensionsalderen.

I 2013 blev din opsparing i SUPP overført til ATP Livslang Pension. Du skal derfor ikke betale særskilt for omkostninger til investering og administration af to forskellige ordninger. Det er i stedet ATP Livslang Pension og SUPPs fælles reserver, der dækker alle omkostninger.

Forsikring ved død

Når du dør, er der mulighed for, at der bliver udbetalt et engangsbeløb til boet efter dig.

Hvis du indbetaler til SUPP, går en del af beløbet til forsikring ved død. For 2023 er det opgjort, at udgifterne til denne forsikring svarer til 8 pct. af indbetalingerne.

Supplerende Arbejdsmarkedspension (SUPP) er en pension, som du kan vælge at betale til, hvis du er førtidspensionist. Hvis du betaler til SUPPP, får du en ekstra udbetaling hver måned, når du bliver folkepensionist.  

Hvis din SUPP administreres af ATP, og du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre.

Læs, hvordan du kontakter kundeambassadøren

Du kan klage til Ankestyrelsen over en afgørelse om SUPP. Det gør du ved at sende klagen med Digital Post til Udbetaling Danmark eller som brev til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. Hvis ikke du har mulighed for at klage på skrift, kan du ringe til Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark skal have modtaget klagen senest 4 uger efter, du har fået afgørelsen.

Hvis din SUPP administreres af en anden pensionskasse end ATP, skal du kontakte dem.