Oplys om ændringer til din førtidspension

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan oplyse Udbetaling Danmark om dine ændringer ved at trykke på “Start”.

Når du får førtidspension, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer i de oplysninger, du har givet, da det kan have betydning for, hvor meget du kan få i førtidspension. Når der sker ændringer i dine personlige forhold, skal Udbetaling Danmark lave en ny beregning af din førtidspension.

Hvis du ikke giver besked, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage. Det gælder også, hvis du giver forkerte eller mangelfulde oplysninger. 

Udbetaling Danmark har mulighed for at kontrollere dine oplysninger. Du kan læse mere om, hvordan Udbetaling Danmark kan udføre kontrol:

Hvis du er blevet førtidspensionist i løbet af året bruger Udbetaling Danmark ikke oplysningerne fra forskudsopgørelsen, fordi din pension bliver beregnet for en kortere periode end kalenderåret. Hvis dine indkomster ændrer sig, skal du give direkte besked til Udbetaling Danmark.

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked om ændringerne i din indkomst, risikere du at skulle betale pension tilbage, når Udbetaling Danmark gør din pension op for det forgangne år.

Du kan oplyse Udbetaling Danmark om dine ændringer her:

Du er som udgangspunkt samlevende, hvis du bor sammen med en anden person, som du efter dansk ret vil kunne blive gift med.

Selvom du ikke bor sammen med en person, kan du godt være samlevende. Det er du, hvis du har indrettet dig på en måde, så du samlet set har fordele som gifte og samlevende personer. Fordelene kan være både praktiske og økonomiske.

Her kan du se en kort film, der forklarer, hvornår Udbetaling Danmark vil betragte dig som enlig, og hvornår Udbetaling Danmark vil betragte dig som samlevende:

Se film om, hvornår du er enlig elle samlevende

Læs mere:

Du kan ændre din samlivsstatus her:

Du kan som udgangspunkt opholde dig i udlandet, Grønland eller Færøerne i en samlet periode på op til 6 måneder i løbet af 12 måneder, uden det betyder noget for din pension. Dog skal du have en reel og faktisk bopæl i Danmark og være tilmeldt folkeregistret.

 Du kan oplyse Udbetaling Danmark om din flytning her:

Hvis du eller din ægtefælle/samlever arver, køber eller sælger værdipapirer eller får afkast af formuen, kan det påvirke din pension.

Skal jeg give besked om mine indkomster?

Du skal ikke give Udbetaling Danmark besked om ændringer i den indkomst, du skal betale skat af i Danmark, medmindre du er blevet førtidspensionist i løbet af året. Udbetaling Danmark får besked fra Skattestyrelsen, hvis du ændrer din forskudsopgørelse, eller hvis din løbende indkomst bliver højere end den, din pension er beregnet ud fra.

Hvis du skal ændre din forskudsopgørelse hos Skattestyrelsen, skal du gøre det inden en bestemt dato i hver måned, for at ændringen kan nå at blive registreret ved næste udbetaling af din førtidspension.

Frister for at ændre forskudsopgørelsen i 2023:

Du ændrer forskudsopgørelse senest Ændringen træder i kraft ved udbetalingen sidst i
 11. januar   januar
 8. februar  februar
 8. marts  marts
 5. april  april
 10. maj  maj
 7. juni  juni
 12. juli  juli
 9. august august
 6. september  september
 11. oktober oktober
 8. november november
 5. december december 

Frister for at ændre forskudsopgørelsen i 2024:

Du ændrer forskudsopgørelse senest Ændringen træder i kraft ved udbetalingen sidst i
 8. januar   januar

Du kan oplyse Udbetaling Danmark om dine ændringer her:

Du skal som udgangspunkt ikke give Udbetaling Danmark besked om ændringer i indkomster, du skal betale skat af i Danmark. Dem får Udbetaling Danmark automatisk fra Skattestyrelsen. Det er derfor vigtigt, at du sørger for, at din forskudsopgørelse er korrekt.

Du skal dog altid oplyse om udenlandske indkomster og ændringer i indkomsterne, som Udbetaling Danmark ikke får automatisk fra Skattestyrelsen.

Du kan oplyse Udbetaling Danmark om dine ændringer her: