Så høj indkomst må I have, før førtidspensionen bliver sat ned, når samleveren ikke er pensionist

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis din ægtefæller/samlever ikke er pensionist, har de første 192.876 kr. / 236.728 (2018 / 2019), din partner tjener, ikke betydning for din førtidspension. Herefter kan I sammenlagt have indkomster på op til 122.500 / 125.000 kr. (2018 / 2019) om året, før det påvirker din pension.

Din førtidspension bliver sat ned med 30 kr., for hver 100 kr. jeres samlede indkomst er højere end 122.500 kr. / 125.000 kr. (2018 / 2019) om året. Din ægtefælle/samlevers indkomst kan højst påvirke din førtidspension med 251.100 kr. / 256.000 kr. (2018 / 2019).

Du er førtidspensionist og har en privat pension på 110.000 kr. Din ægtefælle er ikke pensionist, men arbejder og tjener 334.780 kr. om året.

Sådan beregnes din førtidspension
Der ses bort fra de første 236.728 kr. af din ægtefælles indtægt. 334.780 kr. – 236.728 kr. = 98.052 kr. Jeres samlede indkomst til beregning af førtidspension udgør herefter 98.052 kr. + din private pension 110.000 kr. = 208.052 kr. Der fradrages herefter 125.000 kr.

208.052 kr. – 125.000 kr. = 83.052 kr., nedrundet 83.000 kr.

For hver 100 kr. af de 83.000 kr. bliver din førtidspension sat 30 kr. ned. Det svarer til 30 % eller 24.915 kr. Din førtidspension bliver derfor 192.528 kr. – 24.915kr. = 167.613 kr. om året eller 13.968 kr. (afrundet) om måneden - ATP-bidrag 94 kr. = 13.874 kr. om måneden før skat.