Så høj indkomst må I have, før førtidspensionen bliver sat ned, når samleveren ikke er pensionist

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis din ægtefæller/samlever ikke er pensionist, har de første 259.560 kr., din partner tjener, ikke betydning for din førtidspension. Herefter kan I sammenlagt have indkomster på op til 129.900 kr. om året, før det påvirker din pension.

Din førtidspension bliver sat ned med 30 kr., for hver 100 kr. jeres samlede indkomst er højere end 129.900 kr. om året. Din ægtefælle/samlevers indkomst kan højst påvirke din førtidspension med 266.200 kr. 

Du er førtidspensionist og har en privat pension på 114.000 kr. Din ægtefælle er ikke pensionist, men arbejder og tjener 336.300 kr. om året.

Sådan beregnes din førtidspension
Der ses bort fra de første 259.560 kr. af din ægtefælles indtægt: 336.300 kr. – 259.560 kr. = 76.740 kr.

Jeres samlede indkomst til beregning af førtidspension udgør herefter: 76.740 kr. + din private pension på 114.000 kr. = 190.740 kr. 

Der fradrages herefter 129.900 kr.:

190.740 kr. – 129.900 kr. = 60.840 kr., nedrundet 60.800 kr.

For hver 100 kr. af de 60.800 kr. bliver din førtidspension sat 30 kr. ned. Det svarer til 30 % eller 18.252 kr.

Din førtidspension bliver derfor: 197.184 kr. – 18.252 kr. = 178.932 kr. om året eller 14.911 kr. (afrundet) om måneden - ATP-bidrag 94 kr. = 14.817 kr. om måneden før skat.