Fradrag for pensioner

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Udbetaling Danmark fradrager dine pensioner i fleksydelsen. Fradragets størrelse afhænger af, om pensionen udbetales samtidig med fleksydelsen eller ej.

Pensioner der ikke udbetales samtidig med fleksydelsen

Fradraget i fleksydelsen er 60 pct. af den samlede pensionssum efter et bundfradrag på 17.300 kr. (2023)

Pensionssummen bliver gjort op pr. den dato, hvor du starter på fleksydelse og afhænger af, om pensionen udbetales livsvarigt eller i en tidsbegrænset periode/som et engangsbeløb.

Hvis pensionen udbetales:

  • livsvarigt, så beregnes pensionssummen som en procentdel af den forventede årlige udbetaling
  • i en tidsbegrænset periode eller på en gang, dvs. som et engangsbeløb, så beregnes pensionssummen som en procentdel af pensionsordningens depotværdi.

Skemaet viser, hvordan pensionssummen beregnes:

HVIS PENSIONEN UDBETALES ... SÅ BEREGNES PENSIONSSUMMEN SOM ...
Livsvarigt 80 pct. af den forventede årlige udbetaling
Tidsbegrænset eller på en gang* 5 pct. af depotværdien

* Fx udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond, ratepension, ophørende pension, kapitalpension, aldersopsparing og aldersforsikring

Eksempel:

Skemaet viser, hvordan fradraget i fleksydelsen beregnes, når pensionen ikke udbetales samtidig med fleksydelsen.

PENSION
BELØB
PENSIONSSUM
Livsvarigt pension, forventet årlig
udbetaling
120.000 kr. 80 pct. af 120.000 kr. = 96.000 kr.
Kapitalpension, depotværdi
450.000 kr.
5 pct. af 450.000 kr. = 22.500 kr.
Ratepension, depotværdi
300.000 kr.
5 pct. af 300.000 kr. = 15.000 kr.
Bundfradrag
-17.300 kr.
-17.300 kr.
Samlet pensionssum
  116.200 kr.
    Fradrag pr. år
Fradrag i fleksydelse
  60 pct. af 116.200 kr. = 69.720 kr.

Løbende pensioner der udbetales samtidig med fleksydelsen

Hvis du samtidig med fleksydelsen får løbende udbetalinger fra en livsvarig eller tidsbegrænset pension, der er oprettet:

  • via en arbejdsgiver, så er fradraget i fleksydelsen 50 pct. af de løbende årlige udbetalinger
  • privat, så er fradraget i fleksydelsen 60 pct. af pensionssummen efter et bundfradrag på 17.300 kr.

Eksempel 1:

Skemaet viser, hvordan fradraget i fleksydelsen beregnes, når pensionsordningen er oprettet via en arbejdsgiver, og pensionen udbetales samtidig med fleksydelsen.

PENSION (arbejdsgiver) BELØB FRADRAG PR. ÅR
Livsvarig pension, løbende årlig udbetaling 120.000 kr.
Fradrag i fleksydelse 50 pct. af 120.000 kr. = 60.000 kr.

Eksempel 2:

Skemaet viser, hvordan fradraget i fleksydelsen beregnes, når pensionsordningen er oprettet privat, og pensionen udbetales samtidig med fleksydelsen.

PENSION (privat)
BELØB
PENSIONSSUM
Livsvarig pension, løbende årlig
udbetaling
120.000 kr.
80 pct. af 120.000 kr. = 96.000 kr.
Bundfradrag
-17.300 kr.
-17.300 kr.
Samlet pensionssum
  78.700 kr.
    Fradrag pr. år
Fradrag i fleksydelse
  60 pct. af 78.700 kr. = 47.220 kr.

Udbetaling Danmark fradrager dine pensioner i fleksydelsen. Fradragets størrelse afhænger af, om pensionen udbetales samtidig med fleksydelsen eller ej.

Pensioner der ikke udbetales samtidig med fleksydelsen

Fradraget i fleksydelsen er 80 pct. af den samlede pensionssum.

Pensionssummen bliver gjort op pr. den dato, hvor du starter på fleksydelse og afhænger af, om pensionen udbetales livsvarigt eller i en tidsbegrænset periode/som et engangsbeløb. Hvis pensionen udbetales:

  • livsvarigt, så beregnes pensionssummen som en procentdel af den forventede årlige udbetaling
  • i en tidsbegrænset periode eller på en gang, dvs. som et engangsbeløb, så beregnes pensionssummen som en procentdel af pensionsordningens depotværdi.

Skemaet viser, hvordan pensionssummen beregnes:

HVIS PENSIONEN UDBETALES ... PENSIONSSUM
Livsvarigt 80 pct. af den forventede årlige udbetaling
Tidsbegrænset eller på en gang* 5 pct. af depotværdien

* Fx udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond, ratepension, ophørende pension, kapitalpension, aldersopsparing og aldersforsikring.

Eksempel:

Skemaet viser, hvordan fradraget i fleksydelsen beregnes, når pensionen ikke udbetales samtidig med fleksydelsen.

PENSION BELØB PENSIONSSUM
Livsvarig pension, forventet årlig udbetaling 120.000 kr. 80 pct. af 120.000 kr. = 96.000 kr.
Kapitalpension, depotværdi 450.000 kr. 5 pct. af 450.000 kr. = 22.500 kr.
Ratepension, depotværdi 300.000 kr. 5 pct. af 300.000 kr. = 15.000 kr.
Samlet pensionssum 133.500 kr.
Fradrag pr. år
Fradrag i fleksydelse 80 pct. af 133.500 kr. = 106.800 kr.

Løbende pensioner der udbetales samtidig med fleksydelsen

Hvis du samtidig med fleksydelsen får løbende udbetalinger fra en livsvarig eller tidsbegrænset pension, der er oprettet:

  • via en arbejdsgiver, så er fradraget i fleksydelsen 64 pct. af de løbende årlige udbetalinger
  • privat, så er fradraget i fleksydelsen 80 pct. af pensionssummen.

Eksempel 1:

Skemaet viser, hvordan fradraget i fleksydelsen beregnes, når pensionsordningen er oprettet via en arbejdsgiver, og pensionen udbetales samtidig med fleksydelsen.

PENSION (arbejdsgiver) BELØB FRADRAG PR. ÅR
Livsvarig pension, løbende årlig udbetaling 120.000 kr.
Fradrag i fleksydelse 64 pct. af 120.000 kr. = 76.800 kr.

Eksempel 2:

Skemaet viser, hvordan fradraget i fleksydelsen beregnes, når pensionsordningen er oprettet privat, og pensionen udbetales samtidig med fleksydelsen.

PENSION (privat) BELØB PENSIONSSUM
Livsvarig pension, løbende årlig udbetaling 120.000 kr. 80 pct. af 120.000 kr. = 96.000 kr.
Fradrag pr. år
Fradrag i fleksydelse 80 pct. af 96.000 kr. = 76.800 kr.