Fradrag for pensioner

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Udbetaling Danmark fradrager dine pensioner i fleksydelsen. Fradragets størrelse afhænger af, om pensionen udbetales samtidig med fleksydelsen eller ej.

Pensioner der ikke udbetales samtidig med fleksydelsen

Fradraget i fleksydelsen er 60 pct. af den samlede pensionssum efter et bundfradrag på 16.600 kr. (2021) / 16.800 kr. (2022).

Pensionssummen bliver gjort op pr. den dato, hvor du starter på fleksydelse og afhænger af, om pensionen udbetales livsvarigt eller i en tidsbegrænset periode/som et engangsbeløb.

Hvis pensionen udbetales:

  • livsvarigt, så beregnes pensionssummen som en procentdel af den forventede årlige udbetaling
  • i en tidsbegrænset periode eller på en gang, dvs. som et engangsbeløb, så beregnes pensionssummen som en procentdel af pensionsordningens depotværdi.

Skemaet viser, hvordan pensionssummen beregnes:

HVIS PENSIONEN UDBETALES ... SÅ BEREGNES PENSIONSSUMMEN SOM ...
Livsvarigt 80 pct. af den forventede årlige udbetaling
Tidsbegrænset eller på en gang* 5 pct. af depotværdien

* Fx udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond, ratepension, ophørende pension, kapitalpension, aldersopsparing og aldersforsikring

Eksempel for 2022:

Skemaet viser, hvordan fradraget i fleksydelsen beregnes, når pensionen ikke udbetales samtidig med fleksydelsen.

PENSION
BELØB
PENSIONSSUM
Livsvarigt pension, forventet årlig
udbetaling
120.000 kr. 80 pct. af 120.000 kr. = 96.000 kr.
Kapitalpension, depotværdi
450.000 kr.
5 pct. af 450.000 kr. = 22.500 kr.
Ratepension, depotværdi
300.000 kr.
5 pct. af 300.000 kr. = 15.000 kr.
Bundfradrag
-16.800 kr.
-16.800 kr.
Samlet pensionssum
  116.700 kr.
    Fradrag pr. år
Fradrag i fleksydelse
  60 pct. af 116.700 kr. = 70.020 kr.

Løbende pensioner der udbetales samtidig med fleksydelsen

Hvis du samtidig med fleksydelsen får løbende udbetalinger fra en livsvarig eller tidsbegrænset pension, der er oprettet:

  • via en arbejdsgiver, så er fradraget i fleksydelsen 50 pct. af de løbende årlige udbetalinger
  • privat, så er fradraget i fleksydelsen 60 pct. af pensionssummen efter et bundfradrag på 16.600 kr. / 16.800 kr. (2021/2022).

Eksempel 1 for 2022:

Skemaet viser, hvordan fradraget i fleksydelsen beregnes, når pensionsordningen er oprettet via en arbejdsgiver, og pensionen udbetales samtidig med fleksydelsen.

PENSION (arbejdsgiver) BELØB FRADRAG PR. ÅR
Livsvarig pension, løbende årlig udbetaling 120.000 kr.
Fradrag i fleksydelse 50 pct. af 120.000 kr. = 60.000 kr.

Eksempel 2 for 2022:

Skemaet viser, hvordan fradraget i fleksydelsen beregnes, når pensionsordningen er oprettet privat, og pensionen udbetales samtidig med fleksydelsen.

PENSION (privat)
BELØB
PENSIONSSUM
Livsvarig pension, løbende årlig
udbetaling
120.000 kr.
80 pct. af 120.000 kr. = 96.000 kr.
Bundfradrag
-16.800 kr.
-16.800 kr.
Samlet pensionssum
  79.200 kr.
    Fradrag pr. år
Fradrag i fleksydelse
  60 pct. af 79.200 kr. = 47.520 kr.

Udbetaling Danmark fradrager dine pensioner i fleksydelsen. Fradragets størrelse afhænger af, om pensionen udbetales samtidig med fleksydelsen eller ej.

Pensioner der ikke udbetales samtidig med fleksydelsen

Fradraget i fleksydelsen er 80 pct. af den samlede pensionssum.

Pensionssummen bliver gjort op pr. den dato, hvor du starter på fleksydelse og afhænger af, om pensionen udbetales livsvarigt eller i en tidsbegrænset periode/som et engangsbeløb. Hvis pensionen udbetales:

  • livsvarigt, så beregnes pensionssummen som en procentdel af den forventede årlige udbetaling
  • i en tidsbegrænset periode eller på en gang, dvs. som et engangsbeløb, så beregnes pensionssummen som en procentdel af pensionsordningens depotværdi.

Skemaet viser, hvordan pensionssummen beregnes:

HVIS PENSIONEN UDBETALES ... PENSIONSSUM
Livsvarigt 80 pct. af den forventede årlige udbetaling
Tidsbegrænset eller på en gang* 5 pct. af depotværdien

* Fx udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond, ratepension, ophørende pension, kapitalpension, aldersopsparing og aldersforsikring.

Eksempel:

Skemaet viser, hvordan fradraget i fleksydelsen beregnes, når pensionen ikke udbetales samtidig med fleksydelsen.

PENSION BELØB PENSIONSSUM
Livsvarig pension, forventet årlig udbetaling 120.000 kr. 80 pct. af 120.000 kr. = 96.000 kr.
Kapitalpension, depotværdi 450.000 kr. 5 pct. af 450.000 kr. = 22.500 kr.
Ratepension, depotværdi 300.000 kr. 5 pct. af 300.000 kr. = 15.000 kr.
Samlet pensionssum 133.500 kr.
Fradrag pr. år
Fradrag i fleksydelse 80 pct. af 133.500 kr. = 106.800 kr.

Løbende pensioner der udbetales samtidig med fleksydelsen

Hvis du samtidig med fleksydelsen får løbende udbetalinger fra en livsvarig eller tidsbegrænset pension, der er oprettet:

  • via en arbejdsgiver, så er fradraget i fleksydelsen 64 pct. af de løbende årlige udbetalinger
  • privat, så er fradraget i fleksydelsen 80 pct. af pensionssummen.

Eksempel 1:

Skemaet viser, hvordan fradraget i fleksydelsen beregnes, når pensionsordningen er oprettet via en arbejdsgiver, og pensionen udbetales samtidig med fleksydelsen.

PENSION (arbejdsgiver) BELØB FRADRAG PR. ÅR
Livsvarig pension, løbende årlig udbetaling 120.000 kr.
Fradrag i fleksydelse 64 pct. af 120.000 kr. = 76.800 kr.

Eksempel 2:

Skemaet viser, hvordan fradraget i fleksydelsen beregnes, når pensionsordningen er oprettet privat, og pensionen udbetales samtidig med fleksydelsen.

PENSION (privat) BELØB PENSIONSSUM
Livsvarig pension, løbende årlig udbetaling 120.000 kr. 80 pct. af 120.000 kr. = 96.000 kr.
Fradrag pr. år
Fradrag i fleksydelse 80 pct. af 96.000 kr. = 76.800 kr.