Pensioner, når du går på efterløn

Når du går på efterløn, kan du samtidig vælge at få udbetalt nogle af dine pensioner

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du har mulighed for at få udbetalt din arbejdsmarkedspension og individuelle pension, samtidig med at du går på efterløn.

Du kan vente med at gå på pension og på den måde fortsætte med at indbetale til pensionen, hvis din arbejdsmarkedspension er en, som du selv og evt. din arbejdsgiver betaler til, eller hvis du har oprettet en individuel pension. Så vil pensionen stadig vokse og bliver større, indtil du går på folkepension.

Hvis du ikke har optjent højeste pensionsanciennitet – pensionsalder – på 37 år som tjenestemand, kan du fortsætte ansættelsen og optjene ret til mere i pension.

Du kan få udbetalt en tjenestemandspension, samtidig med at du går på efterløn. Men din tjenestemandspension bliver mindre, jo længere tid før din folkepensionsalder, du får den udbetalt.

Det er en god ide at finde ud af, hvad der skal ske med alle dine pensioner. Skal nogle af dem udbetales nu, mens andre bliver udbetalt senere? Eller skal de alle enten udbetales nu eller gemmes til senere?

Udbetalinger fra andre pensioner kan have betydning for størrelsen af din efterløn. Tal evt. med din a-kasse for at få rådgivning og oplysning om, hvad det betyder for din efterløn, at du får pension udbetalt samtidig med din efterløn.

Du fortsætter automatisk med at indbetale til din arbejdsmarkedspension eller optjene ret til tjenestemandspension, hvis du fortsætter med at arbejde på nedsat tid, mens du er på efterløn. Du vil derfor stadig – i større eller mindre omfang - være dækket af de forsikringer, der indgår i pensionen.

Det er meget forskelligt, hvordan de forskellige pensioner og forsikringer er sat sammen. Derfor er det en god ide, at du spørger dit pensionsselskab, din pensionskasse eller dit pengeinstitut, hvad der præcis sker med din pension og forsikring, når du går på efterløn, uanset om du arbejder eller ej.

Du stopper automatisk med at indbetale til din arbejdsmarkedspension, hvis du ikke arbejder, mens du er på efterløn. Derfor er det ikke sikkert, at du stadig er dækket af de forsikringer, der er en del af din arbejdsmarkedspension.

Det er en god ide at kontakte dem, der administrerer din arbejdsmarkedspension, og spørge, om dine forsikringer stadig dækker. De kan også fortælle dig, om du evt. kan gøre noget for ikke at være uden forsikring i den periode, hvor du er på efterløn.

Hvis du har været tjenestemand i staten, kan du kontakte Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension eller beregne din opsatte pension på tjenestemandspension.dk.

Hvis du har været tjenestemand ansat i en kommune eller region, kan du kontakte dit fagforbund eller den arbejdsgiver, hvor du var ansat som tjenestemand.

Det er desuden en god ide at undersøge, hvad du ellers har af individuelle pensioner og forsikringer, hvis indbetalingerne til din arbejdsmarkedspension bortfalder.