Din økonomi, når du bliver folkepensionist

Det er en god ide at overveje, hvad der har betydning for din nye tilværelse som folkepensionist

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Før du går på folkepension, kan du tage en række vigtige valg, som vil få indflydelse på din økonomiske situation som pensionist.

Du kan fx beslutte, hvordan og i hvilke perioder du ønsker at få udbetalt din arbejdsmarkedspension eller individuelle pension. Ønsker du flere penge i begyndelsen i dine yngre år som pensionist, hvor du regner med at være mest frisk og kan bruge flere penge til rejser, hus osv.? Eller vil du hellere have det samme beløb gennem hele din pension, fordi du gerne vil være sikker på, at pengene rækker i sidste ende?

Din pension kan blive større, hvis du udskyder din pension, selvom du når folkepensionsalderen. Der findes gode muligheder for at vente med at få udbetalt din folkepension og andre pensioner.

Når du går på pension, kan du opleve, at du har færre penge til rådighed, end da du var i arbejde. Men til gengæld vil der også være en række faste udgifter, der falder fra, når du går på pension.

Fx skal du ikke længere betale arbejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag. Eventuelle udgifter til fagforening, a-kasse el.lign. bortfalder også.

Som folkepensionist kan du søge Udbetaling Danmark om boligstøtte. Bor du i en andels- eller ejerbolig, bliver boligstøtten udbetalt som et lån.

Har du en arbejdsmarkedspension, eller har du oprettet en individuel pension, vil pensionen ofte også indeholde en forsikring, der bliver udbetalt, hvis der sker dig noget.

Når du går på folkepension, vil flere af dine forsikringer i dine pensioner typisk falde bort – fx forsikring ved tab af arbejdsevne - fordi du jo ikke længere er i arbejde. Det gælder både for dine eventuelle individuelle pensioner og din arbejdsmarkedspension.

Kontakt dit pensionsselskab, din pensionskasse eller dit pengeinstitut for at få mere at vide om netop dine pensionsforhold.

Hvis du har været tjenestemand i staten kan du få mere at vide i Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension.

Hvis du har været ansat som tjenestemand i en kommune eller region, kan du få mere at vide hos din tidligere arbejdsgiver eller dit fagforbund.