Selvstændige og pension

Det er en god idé at tænke over, om du vil spare op til din pension, hvis du er selvstændig

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du når folkepensionsalderen, har du ret til folkepension på lige fod med alle andre borgere. Men som selvstændig har du ikke en arbejdsmarkedspension og sparer derfor ikke automatisk op til din pension. Det betyder, at du risikerer, at der kommer en stor forskel mellem det, du tjener, mens du arbejder, og det, du får i indtægt som pensionist.

Du er heller ikke dækket af de forsikringer, der hører med i en arbejdsmarkedspension, fx livsforsikringer og forsikringer, der sikrer dig en indtægt, hvis du bliver syg eller mister din arbejdsevne. hvis der sker dig noget, kan du og din nærmeste familie derfor risikere at blive ringere stillet økonomisk end andre, der er i en lignende situation.

Som selvstændig kan du også vælge at oprette en individuel pension gennem et pensionsselskab eller et pengeinstitut. Det er relevant, hvis du mener, at folkepension og evt. ATP Livslang Pension ikke er nok til, at du kan opretholde den levestandard, du ønsker, når du går på pension. Med en individuel pension kan du samtidig sikre dig og din familie en indtægt, hvis du dør, mister din arbejdsevne eller bliver syg.

Hvis du som selvstændig har en arbejdsmarkedspension gennem et tidligere job, hvor du var lønmodtager, kan du måske videreføre den til en individuel pension. Du kan tjekke hos pensionsselskabet eller pensionskassen, om det er muligt.

Mange selvstændige vælger at spare op i deres virksomhed og bruge overskuddet ved salget af virksomheden til pension. Hvis du sælger din virksomhed, kan du sætte en skattepligtig fortjeneste på op til 3.162.500 kr. i 2024 på en pensionsordning med skattefradrag.

Ulempen er, at det kan være en risikabel måde at sikre sig økonomisk, da du ikke på forhånd ved, hvor meget du ender med at få i skattepligtig fortjeneste – og om der overhovedet bliver en fortjeneste.

Det kan derfor være en god idé, at du løbende sparer op til pensionen ved siden af. 

Hvert år kan du sætte et beløb svarende til op til 30 procent af overskuddet i din virksomhed ind på en individuel, livsvarig livrente og få fuldt fradrag for din indbetaling