Lovgivning for udbetaling ved død til ægtefælle

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

De fleste ægtefæller kan få udbetalt et engangsbeløb fra ATP ved død.
Engangsbeløbets størrelse afhænger af, om du som medlem af ATP har indbetalt bidrag til ATP før og/eller efter 1. januar 2002.

Hvis du har indbetalt til ATP både før og efter 1. januar 2002, udbetaler ATP kun det største beløb til din ægtefælle.

Ved udbetaling bliver der trukket 40 pct. af beløbet i afgift til staten.

Retten til engangsbeløbet bortfalder ikke ved separation.

ATP Livslang Pension i udlandet

Hvis du bor i udlandet, får ATP ikke automatisk besked, når du dør. Dine pårørende skal derfor selv kontakte ATP.

Hvis du har indbetalt til ATP før 1. januar 2002, kan din efterlevende ægtefælle have ret til et engangsbeløb. Engangsbeløbets størrelse afhænger bl.a. af din alder, og hvor meget du har indbetalt til ATP før 1. januar 2002.

Hvis du har indbetalt til ATP både før og efter 1. januar 2002, udbetaler ATP kun det største beløb til din ægtefælle.

Ved udbetaling bliver der trukket 40 pct. af beløbet i afgift til staten.

Se, hvad der gælder for dig herunder.

Hvis afdøde er født efter den 30. juni 1925 (§11)
Beløbet er en kapitaliseret værdi på 35 pct. af den ATP Livslang Pension, den afdøde havde optjent før d. 1. januar 2002. Dvs. at der bliver udbetalt 35 pct. af den løbende pension som et engangsbeløb. Beløbet udbetales, uanset hvor gammel afdøde var ved dødsfaldet.

Hvis afdøde er født mellem 1. juli 1925 og 30. juni 1941 (§12)
Beløbet består af udbetaling efter §11 samt et ekstra engangsbeløb. Størrelsen af det ekstra engangsbeløb afhænger også af størrelsen på den efterlevende ægtefælles ATP Livslang Pension og kan derfor i nogle tilfælde bortfalde. Beløbet udbetales, uanset hvor gammel afdøde var ved dødsfaldet.

Hvis afdøde er født før 1. juli 1925 (§13, stk. 1)
Beløbet er en kapitaliseret værdi af halvdelen af den ATP Livslang Pension, den afdøde havde ret til ved tidspunktet for dødsfaldet. Dvs. at der bliver udbetalt halvdelen af den løbende pension som engangsbeløb. Beløbet afhænger dog også af størrelsen på den efterlevende ægtefælles ATP Livslang Pension og kan derfor også bortfalde helt. Beløbet udbetales, uanset hvor gammel afdøde var ved dødsfaldet.
Hvis der kan udbetales efter flere af reglerne, kan ægtefællen kun få det største engangsbeløb.

Hvis du har indbetalt til ATP efter 1. januar 2002, kan din efterlevende ægtefælle have ret til et engangsbeløb på 75.000 kr.
 
Engangsbeløbet falder med 15.000 kr. hvert år, fra året efter din folkepensionsalder. Beløbet bortfalder helt 5 år efter din folkepensionsalder.  

For at din ægtefælle kan få udbetalt engangsbeløbet, skal du have været med i ATP i mindst 2 år efter 1. januar 2002 og indbetalt, hvad der svarer til mindst 2 års fulde indbetalinger til ATP.

Ved udbetaling bliver der trukket 40 pct. af beløbet i afgift til staten.