Lovgivning for udbetaling ved død til ægtefælle

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Der gælder forskellige regler, afhængig af om den afdøde har indbetalt bidrag til ATP før og/eller efter 1. januar 2002.

ATP udbetaler engangsbeløb til ægtefællen efter fire forskellige regler:

  • Hvis afdøde har indbetalt efter 1. januar 2002 (§14b)
  • Hvis afdøde er født efter den 30. juni 1925 (§11)
  • Hvis afdøde er født mellem 1. juli 1925 og 30. juni 1941 (§12)
  • Hvis afdøde er født før 1. juli 1925 (§13, stk. 1)

Beløbet på kr. 75.000 bliver udbetalt, hvis afdøde efter 1. januar 2002 har været med i ATP i mindst 2 år og betalt, hvad der svarer til mindst 2 års fulde indbetalinger til ATP. Engangsbeløbet falder med 15.000 kr. hvert år, fra året efter afdødes folkepensionsalder. Beløbet bortfalder helt 5 år efter afdødes folkepensionsalder.

Ved udbetaling bliver der trukket 40 pct. af beløbet i afgift til staten.

Beløbet er en kapitaliseret værdi på 35 pct. af den ATP Livslang Pension, den afdøde havde optjent før d. 1. januar 2002. Dvs. at der bliver udbetalt 35 pct. af den løbende pension som et engangsbeløb. Beløbet udbetales, uanset hvor gammel afdøde var ved dødsfaldet.

Ved udbetaling bliver der trukket 40 pct. af beløbet i afgift til staten.

Beløbet består af udbetaling efter §11 samt et ekstra engangsbeløb. Størrelsen af det ekstra engangsbeløb afhænger også af størrelsen på den efterlevende ægtefælles ATP Livslang Pension og kan derfor i nogle tilfælde bortfalde. Beløbet udbetales, uanset hvor gammel afdøde var ved dødsfaldet.

Ved udbetaling bliver der trukket 40 pct. af beløbet i afgift til staten.

Beløbet er en kapitaliseret værdi af halvdelen af den ATP Livslang Pension, den afdøde havde ret til ved tidspunktet for dødsfaldet. Dvs. at der bliver udbetalt halvdelen af den løbende pension som engangsbeløb. Beløbet afhænger dog også af størrelsen på den efterlevende ægtefælles ATP Livslang Pension og kan derfor også bortfalde helt. Beløbet udbetales, uanset hvor gammel afdøde var ved dødsfaldet.

Hvis der kan udbetales efter flere af reglerne, kan ægtefællen kun få det største engangsbeløb.

Ved udbetaling bliver der trukket 40 pct. af beløbet i afgift til staten.