ATP-satser for 2024 i offentlig virksomhed

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

A-bidrag

Almindeligt ATP-bidrag, der gælder for alle privat ansatte og de grupper af offentligt ansatte, som ikke i 1987 valgte at fastfryse ATP-bidraget til et B-bidrag.

B-bidrag

Gælder for de grupper af offentligt ansatte, som i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i1987 valgte at fastfryse deres ATP-bidrag, og som ikke efter 1. januar 1996 har aftalt forhøjelse til et C-bidrag.

C-bidrag

Gælder for de grupper af offentligt ansatte, der siden 1988 har betalt B-bidrag, og som i deres overenskomst eller i bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår har vedtaget at forhøje dette bidrag. C-bidraget kan anvendes fra den 1. januar 1996, dog ikke før det tidspunkt, hvor parterne har bestemt, det skal gælde fra. Satserne er forhøjet pr. 1. januar 2006.

D-bidrag

Gælder for de grupper af offentlige ansatte, der siden 1988 har betalt B-bidrag, og som i deres overenskomst har vedtaget at dette bidrag skal forhøjes. D-bidraget kan anvendes fra 1. januar2006, dog ikke før parterne har bestemt, at det skal gælde fra. Bidraget er tænkt som en midlertidig overgang til C-bidraget.

E-bidrag

Bidraget gælder for en del af de ansatte på det offentlige arbejdsmarked, der er på C-bidrag. Det vil fremgå af de enkelte overenskomster, om det er C- eller E-satsen, der skal anvendes.

F-bidrag

Den 1. januar 2010 forsvandt B-bidraget, idet de berørte grupper dengang overgik til det højere D-bidrag. Fra 1. januar 2012 erstattes D-bidraget med det nye F-bidrag.

Her er satserne for bidrag til ATP Livslang Pension, når du modtager offentlige ydelser ved fravær fra arbejdsmarkedet. 

Timebidrag 1/2 bidragsandel udgør  1/3 bidragsandel udgør  Bidrag i alt pr. time kr.

Obligatorisk bidrag
(dagpenge ved ledighed og sygdom, VEU-godtgørelse m.v.)

Dobbeltbidrag pr. time

 - 1,421 4,26

Obligatorisk bidrag 
(VEU-godtgørelse til ikke-forsikrede)

Dobbeltbidrag pr. time

2,132  - 4,26

 Frivilligt bidrag 
(Efterløn, fleksydelse, delpension og overgangsydelse)

Pr. time

0,933  - 1,86

A-bidrag for offentlige virksomheder

Her er satserne for A-bidrag for månedslønnede i offentlige virksomheder.

A-bidrag månedslønnede (arbejdstimer pr. måned) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. md.kr.
Mindst 117 timer 99,00 198,00 297,00
Under 117 timer - med mindst 78 timer 66,00

132,00

198,00
Under 78 timer - men mindst 39 timer 33,00 66,00 99,00
Under 39 timer 0,00 0,00 0,00

Her er satserne for A-bidrag for 14-dageslønnede i offentlige virksomheder.

A-bidrag 14-dageslønnede (arbejdstimer i 14-dagesperiode) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. 14 dage kr.
Mindst 54 timer 52,20 104,40 156,60
Under 54 timer - med mindst 36 timer 34,80 69,60 104,40
Under 36 timer - men mindst 18 timer 17,40 34,80 52,20
Under 18 timer

0,00

0,00 0,00

Her er satserne for A-bidrag for ugelønnede i offentlige virksomheder.

A-bidrag ugelønnede (arbejdstimer pr. uge) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. uge kr.
Mindst 27 timer 26,10 52,20 78,30
Under 27 timer - med mindst 18 timer 17,40 34,80 52,20
Under 18 timer - men mindst 9 timer

8,70

17,40 26,10
Under 9 timer 0,00

0,00

0,00

Her er satserne for A-bidrag for løsarbejdere i offentlige virksomheder.

Ved løsarbejdere, forstås personer med afsluttede ansættelsesforhold hos en eller flere forskellige arbejdsgivere inden for en enkelt uge, og som typisk aflønnes fra dag til dag.

A-bidrag løsarbejdere (arbejdstimer) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. time kr.
Pr. time 0,71 1,42 2,13

B-bidrag for offentlige virksomheder

Her er satserne for B-bidrag for månedslønnede i offentlige virksomheder.

B-bidrag månedslønnede (arbejdstimer pr. måned) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. md.kr.
Mindst 117 timer

32,40

64,80
97,20
Under 117 timer - med mindst 78 timer 21,60 43,20 64,80
Under 78 timer - men mindst 39 timer 10,80 21,60 32,40
Under 39 timer 0,00 0,00 0,00

Her er satserne for B-bidrag for 14-dageslønnede i offentlige virksomheder.

B-bidrag 14-dageslønnede (arbejdstimer i 14-dagesperiode) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. 14 dage kr.
Mindst 54 timer 17,10 34,20 51,30
Under 54 timer - med mindst 36 timer 11,40 22,80 34,20
Under 36 timer - men mindst 18 timer 5,70 11,40

17,10

Under 18 timer 0,00 (2024) 0,00 0,00

Her er satserne for B-bidrag for ugelønnede i offentlige virksomheder.

B-bidrag ugelønnede (arbejdstimer pr. uge) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. uge kr.
Mindst 27 timer 8,55 17,10 25,65
Under 27 timer - med mindst 18 5,70 11,40 17,10
Under 18 timer - men mindst 9 timer 2,85 5,70 8,55
Under 9 timer 0,00 0,00 0,00

Her er satserne for B-bidrag for løsarbejdere i offentlige virksomheder.

Ved løsarbejdere, forstås personer med afsluttede ansættelsesforhold hos en eller flere forskellige arbejdsgivere inden for en enkelt uge, og som typisk aflønnes fra dag til dag.

B-bidrag løsarbejdere (arbejdstimer) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. time kr.
Pr. time 0,25 0,50 0,75

C-bidrag for offentlige virksomheder

Her er satserne for C-bidrag for månedslønnede i offentlige virksomheder.

C-bidrag månedslønnede (arbejdstimer pr. måned) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. md. kr.
Mindst 117 timer 66,60 133,20 199,80
Under 117 timer - med mindst 78 timer 44,40 88,80 133,20

Under 78 timer  -  med mindst 39 timer

22,20 44,40 66,60
Under 39 timer 0,00 0,00 0,00

Her er satserne for C-bidrag for 14-dageslønnede i offentlige virksomheder.

C-bidrag 14-dageslønnede (arbejdstimer i 14-dagesperiode) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. 14 dage kr.
Mindst 54 timer 35,10 70,20 105,30
Under 54 timer - med mindst 36 timer 23,40 46,80 70,20
Under 36 timer - men mindst 18 timer 11,70 23,40 35,10
 Under 18 timer

0,00

0,00 0,00

Her er satserne for C-bidrag for ugelønnede i offentlige virksomheder.

C-bidrag ugelønnede (arbejdstimer pr. uge) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. uge kr.
Mindst 27 timer 17,55 35,10 52,65
Under 27 timer - med mindst 18 timer 11,70

23,40

35,10
Under 18 timer - men mindst 9 timer 5,85 11,70 17,55
Under 9 timer 0,00 0,00 0,00

Her er satserne for C-bidrag for løsarbejdere i offentlige virksomheder.

Ved løsarbejdere, forstås personer med afsluttede ansættelsesforhold hos en eller flere forskellige arbejdsgivere inden for en enkelt uge, og som typisk aflønnes fra dag til dag.

C-bidrag løsarbejdere (arbejdstimer) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. time kr.
Pr. time 0,47 0,94 1,41

D-bidrag for offentlige virksomheder

Her er satserne for D-bidrag for månedslønnede i offentlige virksomheder.

D-bidrag månedslønnede (arbejdstimer pr. måned) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. md. kr.
Mindst 117 timer 57,00 114,00 171,00
Under 117 - men mindst 78 38,00 76,00 114,00
Under 78 - men mindst 39 19,00 38,00 57,00
Under 39 timer 0,00 0,00 0,00

Her er satserne for D-bidrag for 14-dageslønnede i offentlige virksomheder.

D-bidrag 14-dageslønnede (arbejdstimer i 14-dagesperiode) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. 14 dage kr.
Mindst 54 timer 30,00 60,00 90,00
Under 54 timer - med mindst 36 timer 20,00 40,00 60,00
Under 36 timer - men mindst 18 timer 10,00 20,00 30,00
Under 18 timer 0,00 0,00 0,00

Her er satserne for D-bidrag for ugelønnede i offentlige virksomheder.

D-bidrag ugelønnede (arbejdstimer pr. uge) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. uge kr.
Mindst 27 timer 15,00 30,00 45,00
 Under 27 -  men mindst 18 timer  10,00 20,00 30,00
 Under 18 - men mindst 9 timer 5,00 10,00

15,00

 Under 9 timer

0,00

0,00 0,00

Her er satserne for D-bidrag for løsarbejdere i offentlige virksomheder.

Ved løsarbejdere, forstås personer med afsluttede ansættelsesforhold hos en eller flere forskellige arbejdsgivere inden for en enkelt uge, og som typisk aflønnes fra dag til dag.

D-bidrag løsarbejdere (arbejdstimer) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. time kr.
Pr. time 0,41 0,82 1,23

E-bidrag for offentlige virksomheder

Her er satserne for E-bidrag for månedslønnede i offentlige virksomheder.

E-bidrag månedslønnede (arbejdstimer pr. måned) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. md. kr.
Mindst 117 timer 77,40 154,80 232,20
Under 117 timer - med mindst 78 timer 51,60 103,20 154,80
Under 78 timer - men mindst 39 timer 25,80 51,60 77,40
Under 39 timer 0,00 0,00 0,00

Her er satserne for E-bidrag for 14-dageslønnede i offentlige virksomheder.

E-bidrag 14-dageslønnede (arbejdstimer i 14-dagesperiode) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. 14 dage kr.
Mindst 54 timer

40,80

81,60 122,40
Under 54 timer - med mindst 36 timer 27,20 54,40 81,60
Under 36 timer - men mindst 18 timer 13,60 27,20 40,80
Under 18 timer

0,00

0,00 0,00

Her er satserne for E-bidrag for ugelønnede i offentlige virksomheder.

E-bidrag ugelønnede (arbejdstimer pr. uge) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. uge kr.
Mindst 27 timer 20,40 40,80 61,20
Under 27 timer - med mindst 18 timer 13,60 27,20 40,80
Under 18 timer - men mindst 9 timer 6,80 13,60 20,40
Under 9 timer 0,00 0,00 0,00

Her er satserne for E-bidrag for løsarbejdere i offentlige virksomheder.

Ved løsarbejdere, forstås personer med afsluttede ansættelsesforhold hos en eller flere forskellige arbejdsgivere inden for en enkelt uge, og som typisk aflønnes fra dag til dag.

E-bidrag løsarbejdere (arbejdstimer) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. time kr.
Pr. time 0,55 1,10 1,65

F-bidrag for offentlige virksomheder

Her er satserne for F-bidrag for månedslønnede i offentlige virksomheder.

F-bidrag månedslønnede (arbejdstimer pr. måned) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. md. kr.
Mindst 117 timer 88,20 176,40 264,60
Under 117 timer - med mindst 78 timer 58,80 117,60 176,40
Under 78 timer - men mindst 39 timer

29,40

58,80 88,20
Under 39 timer 0,00 0,00 0,00

Her er satserne for F-bidrag for 14-dageslønnede i offentlige virksomheder.

F-bidrag 14-dageslønnede (arbejdstimer i 14-dagesperiode) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. 14 dage kr.
Mindst 54 timer 46,50 93,00 139,50
Under 54 timer - med mindst 36 timer 31,00 62,00

93,00

Under 36 timer - men mindst 18 timer 15,50 31,00

46,50

Under 18 timer 0,00 0,00 0,00

Her er satserne for F-bidrag for ugelønnede i offentlige virksomheder.

F-bidrag ugelønnede (arbejdstimer pr. uge) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. uge kr.
Mindst 27 timer 23,25

46,50

69,75
Under 27 timer - med mindst 18 timer 15,50 31,00 46,50
Under 18 timer - men mindst 9 timer 7,75 15,50 23,25
Under 9 timer 0,00 0,00 0,00

Her er satserne for F-bidrag for løsarbejdere i offentlige virksomheder.

Ved løsarbejdere, forstås personer med afsluttede ansættelsesforhold hos en eller flere forskellige arbejdsgivere inden for en enkelt uge, og som typisk aflønnes fra dag til dag.

F-bidrag løsarbejdere (arbejdstimer) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. time kr.
Pr. time 0,63 1,26 1,89