Registrer din samlever

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Registrer samlever hos ATP Livslang Pension

Du kan slette registreringen af din samlever ved at klikke på 'Start'. I får begge en bekræftelse på, at I ikke længere er registreret i ATP som samlevere.

Hvis du sletter din samlever vil der ikke være nogen udbetaling. Hvis du eller din samlever dør, og I ikke havde fået slettet registreringen, vil der heller ikke være nogen udbetaling, da reglen om fælles folkeregisteradresse i så fald ikke vil være opfyldt.

Når du dør, kan din samlever have ret til at få udbetalt et engangsbeløb fra ATP. ATP udbetaler op til 75.000 kr. til en samlever. Engangsbeløbet falder med 15.000 kr. hvert år, fra året efter afdødes folkepensionsalder. Beløbet bortfalder helt 5 år efter afdødes folkepensionsalder

Du kan få et engangsbeløb efter din samlever, når:

  • I har kunnet indgå ægteskab de seneste 2 år forud for dødsfaldet
  • I har haft fælles folkeregisteradresse de seneste 2 år forud for dødsfaldet
  • afdøde har været med i ATP Livslang Pension i mindst 2 år efter 1. januar 2002
  • afdøde har indbetalt siden den 1. januar 2002, hvad der svarer til mindst 2 års fulde indbetalinger til ATP Livslang Pension.
  • Dødsfaldet er sket senest 5 år efter den afdødes folkepensionsalder. Folkepensionsalderen afhænger af, hvornår man er født.

Har I ikke har haft fælles folkeregisteradresse i en periode, men mener at samlivet har været opretholdt, skal du være opmærksom på følgende:

- Du skal sende dokumentation/oplysninger på, at du eller din samlever har haft et institutionsophold (fx plejehjem), og at I har opretholdt jeres samliv de seneste 2 år forud for institutionsopholdet.

- Du skal sende oplysninger og dokumentation for, at samlivet var opretholdt, hvis I har haft forskellig folkeregisteradresse i en kortere periode de seneste 2 år forud for dødsfaldet.

Hvis én af jer ikke har et dansk CPR-nr., og I vil registrere jer som samlevende, skal I udfylde nedenstående blanket.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at læse og udfylde dokumentet 'Samleverblanket ved ét CPR-nr. (pdf)'. Du er velkommen til at kontakte ATP Livslang Pension.

Når I har udfyldt blanketten, skal I sende den til ATP Livslang Pension. Du kan sende blanketten som en vedhæftet fil til ATP Livslang Pension med Digital Post. Du kan også sende blanketten med posten til ATP Livslang Pension, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

ATP Livslang Pension kan videregive oplysningen om din samlivsregistrering til din kommune, hvis du søger om eller modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Det skyldes, at samlevende har pligt til at forsørge hinanden, hvis den ene eller begge søger om eller modtager uddannelses- eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.