Ydelser, du betaler ATP-bidrag af

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Det er obligatorisk at indbetale til ATP, når a-kassen udbetaler arbejdsløshedsdagpenge til dig. ATP-bidraget bliver beregnet pr. time, der udbetales dagpenge.

Gældende satser pr. 1. januar 2024:

 ATP-bidrag i alt 4,26 kr. pr. time
Din del af ATP-bidraget 1,42 kr. pr. time
A-kassens del af ATP-bidraget 2,84 kr. pr. time

Det ugentlige ATP-bidrag bliver rundet ned til nærmeste hele antal kroner.

Det er obligatorisk at indbetale til ATP, når Udbetaling Danmark udbetaler barselsdagpenge til dig. ATP-bidraget bliver beregnet pr. time, der udbetales barselsdagpenge.

Gældende satser pr. 1. januar 2024:

ATP-bidrag i alt 4,26 kr.
Din del af ATP-bidraget 1,42 kr.
Udbetaling Danmarks del af ATP-bidraget 2,84 kr.

Det ugentlige ATP-bidrag bliver rundet ned til nærmeste hele antal kroner.

Det er obligatorisk at indbetale til ATP, når A-kassen udbetaler dagpenge (efter artikel 64 eller 64 i forordning (EF) nr. 883-04) til dig. ATP-bidraget bliver beregnet pr. time, der udbetales dagpenge.

Gældende satser pr. 1. januar 2024:

 ATP-bidrag i alt 4,26 kr.
Din del af ATP-bidraget 1,42 kr.
A-kassens del af ATP-bidraget 2,84 kr.

Det ugentlige ATP-bidrag bliver rundet ned til nærmeste hele antal kroner.

Det er frivilligt at indbetale til ATP, når Udbetaling Danmark udbetaler delpension til dig. Indbetalingen er dog betinget af, at delpensionen udgør mindst 1.000 kr. om måneden. ATP-bidraget bliver beregnet pr. time, der udbetales delpension.

Gældende satser pr.1. januar 2024:

ATP-bidrag i alt 1,86 kr.
Din del af ATP-bidraget 0,93 kr.
Udbetaling Danmarks del af ATP-bidraget 0,93 kr.

Det månedlige ATP-bidrag bliver rundet ned til nærmeste hele antal kroner.

Det er frivilligt at indbetale til ATP, når A-kassen udbetaler efterløn til dig. ATP-bidraget bliver beregnet pr. time, der udbetales efterløn.

Gældende satser pr. 1. januar 2024:

ATP-bidraget i alt
 1,86 kr. pr. time
Din del af ATP-bidraget
 1,86 kr. pr. time

I skal nedrunde bidraget for en måned til nærmeste hele kronebeløb.

Det er obligatorisk at indbetale til ATP, når kommunen udbetaler fleksløntilskud (gælder for fleksjob påbegyndt efter 1. januar 2013) til dig.

Størrelsen af ATP-bidraget afhænger af, hvor mange timer, du er beskæftiget hos en arbejdsgiver.

Beskæftiget mindre end 9 timer om ugen

Er du beskæftiget mindre end 9 timer om ugen, indbetaler kommunen et samlet ATP-bidrag bestående af:

  • et bidrag på 5 pct. af fleksløntilskuddet, dog højst 500 kr. månedligt (din andel af betalingen)
  • et bidrag på 297 kr. (kommunens andel af betalingen) i 2024

Er du beskæftiget mindre end 9 timer om ugen, kan ATP-bidraget fra kommunen således maksimalt udgøre 797 kr. pr. måned (2024).

Beskæftiget mere end 9 timer om ugen

Er du beskæftiget 9 timer eller mere om ugen, indbetaler kommunen et samlet ATP-bidrag bestående af:

  • et bidrag på 5 pct. af fleksløntilskuddet, dog højst 500 kr. månedligt (din andel af betalingen)
  • et bidrag, der beregnes på grundlag af forskellen mellem det ugentlige antal timer, der udbetales løn for og 37 timer. Bidraget udgør 1,23 kr. pr. time (kommunens andel af betalingen).

Er du beskæftiget mindst 9 timer om ugen, kan ATP-bidraget fra kommunen således maksimalt udgøre 643 kr. pr. måned. (Bidraget på højst 500 kr. plus bidraget, der er beregnet således: 37 timer gange 4,3333 uger = 160,33 timer minus 38,99 timer (9 løntimer gange 4,3333 uger) = 121,34 timer gange med 1,23 kr. (2/3 af A-sats på 1,85 kr.) = 149,25 kr.

For beregningsperioder på mindre end en måned, beregnes ATP-bidraget forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i måneden.

Kommunen skal afrunde både din og kommunens del af ATP-bidraget til nærmeste hele antal kroner.

Det er frivilligt at indbetale til ATP, når kommunen udbetaler fleksydelse. ATP-bidraget bliver beregnet pr. time, du modtager fleksydelse. Du betaler selv det fulde ATP-bidrag pr. time.

Gældende satser pr. 1. januar 2024:

  • 1,86 kr. pr. time.

Det samlede månedlige ATP-bidrag bliver rundet ned til nærmeste hele antal kroner.

Fleksydelse er en tilbagetrækningsydelse til personer, der er i fleksjob og ønsker at holde op med at arbejde nogle år før folkepensionsalderen. Man skal som hovedregel have betalt fleksydelsesbidrag i mindst 30 år for at opnå ret til fleksydelse.

Det er obligatorisk at indbetale til ATP, når Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension. ATP-bidraget bliver beregnet pr. måned.

Det gælder også, hvis du har valgt at skifte fra førtidspension efter den gamle ordning til førtidspension efter den nye ordning i perioden fra den 1. juni til den 31.december 2013.

Der skal ikke betales ATP-bidrag, hvis førtidspensionen er lavere end 1.000 kr. pr. måned.

Gældende satser pr. 1. januar 2024:

 ATP-bidrag

2024 

ATP-bidrag i alt 297,00 kr.
Din del af ATP-bidraget 99,00 kr.
Udbetaling Danmarks del af ATP-bidraget 198,00 kr.

Det månedlige ATP-bidrag bliver rundet ned til nærmeste hele antal kroner.

Det er frivilligt at indbetale til ATP, når Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension. ATP-bidraget bliver beregnet pr. måned.

Hvis du har valgt at skifte fra førtidspension efter den gamle ordning til førtidspension efter den nye ordning i perioden 1. juni  til den 31. december 2013, er det obligatorisk at indbetale ATP-bidrag.

Er førtidspensionen mindre end 1.000 kr. pr. måned, kan du ikke vælge at indbetale ATP-bidrag.

Gældende satser pr. 1. januar 2024:

 ATP-bidrag

2024

ATP-bidrag i alt 297,00 kr. 
Din del af ATP-bidraget  99,00 kr.
Udbetaling Danmarks del af ATP-bidraget 198,00 kr.

Det månedlige ATP-bidrag bliver rundet ned til nærmeste hele antal kroner.

Det er obligatorisk at indbetale til ATP, når kommunen udbetaler kontanthjælp på 16.382 kr. (2024) eller mere pr. måned for en person med forsørgelsespligt for børn og på 12.326 kr. (2024) eller mere pr. måned til andre.

Det er en betingelse for indbetaling af ATP-bidrag, at den pågældende har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 12 måneder. Der betales ikke bidrag for denne 12-måneders periode.

ATP-bidraget beregnes pr. måned. Hvis kontanthjælpen bliver udbetalt for en kortere periode end en måned, skal kommunen beregne ATP-bidraget i forhold til kalenderdage i måneden.

Gældende satser pr. 1. januar 2024:

 ATP-bidrag Sats i kr.
Din del af ATP-bidraget 99,00
Kommunens del af ATP-bidraget 198,00
ATP-bidrag i alt 297,00

Din og kommunens andel af ATP-bidraget bliver afrundet til nærmeste hele antal kroner.

Det er obligatorisk at indbetale til ATP, når kommunen udbetaler ledighedsydelse på 16.382 kr. (2024) eller mere pr. måned for en person med forsørgelsespligt for børn og på 12.326 kr. (2024) eller mere pr. måned til andre.

ATP-bidraget bliver beregnet pr. måned. Hvis ledighedsydelsen bliver udbetalt for en kortere periode end en måned, skal kommunen beregne ATP-bidraget i forhold til kalenderdage i måneden.

Gældende satser pr. 1. januar 2024:

 ATP-bidrag kr. 
ATP-bidrag i alt 297,00
Din del af ATP-bidraget 99,00
Udbetaling Danmarks del af ATP-bidraget 198,00

Din og kommunens andel af ATP-bidraget bliver afrundet til nærmeste hele antal kroner.

Det er obligatorisk at indbetale til ATP, når kommunen udbetaler ressourceforløbsydelse på 16.382 kr. (2024) eller mere pr. måned for en person med forsørgelsespligt for børn og på 12-326 kr. (2024) eller mere pr. måned til andre.

ATP-bidraget bliver beregnet pr. måned. Hvis ressourceforløbsydelsen bliver udbetalt for en kortere periode end en måned, skal kommunen beregne ATP-bidraget i forhold til kalenderdage i måneden.

Gældende satser pr. 1. januar 2024:

 ATP-bidrag  kr.
ATP-bidrag i alt 297,00
Din del af ATP-bidraget 99,00
Udbetaling Danmarks del af ATP-bidraget 198,00

Din og kommunens andel af ATP-bidraget bliver afrundet til nærmeste hele antal kroner.

Det er obligatorisk at indbetale til ATP, når kommunen udbetaler revalideringsydelse på 16.382 kr. (2024) eller mere pr. måned for en person med forsørgelsespligt for børn og på 12.326 kr. (2024) eller mere pr. måned til andre.

ATP-bidraget bliver beregnet pr. måned. Hvis ledighedsydelsen bliver udbetalt for en kortere periode end en måned, skal kommunen beregne ATP-bidraget i forhold til kalenderdage i måneden.

Gældende satser pr. 1. januar 2024:

 ATP-bidrag  kr.
ATP-bidrag i alt 297,00
Din del af ATP-bidraget 99,00
Udbetaling Danmarks del af ATP-bidraget 198,00

Din og kommunens andel af ATP-bidraget bliver afrundet til nærmeste hele antal kroner.

Det er obligatorisk at indbetale til ATP, når Udbetaling Danmark udbetaler seniorpension. 

Gældende satser for ATP-bidrag pr. 1. januar 2024:

 ATP-bidrag

 
ATP-bidrag i alt 297,00 kr.
Din del af ATP-bidraget 99,00 kr.
Udbetaling Danmarks del af ATP-bidraget 198,00 kr.

Det månedlige ATP-bidrag bliver afrundet til nærmeste hele antal kroner. 

Det er obligatorisk at indbetale til ATP, når Udbetaling Danmark udbetaler tidlig pension.

Gældende satser for ATP-bidrag pr. 1.  januar 2024:

 ATP-bidrag

 
ATP-bidrag i alt 297,00 kr.
Din del af ATP-bidraget 99,00 kr.
Udbetaling Danmarks del af ATP-bidraget 198,00 kr. 

Det månedlige ATP-bidrag bliver afrundet til nærmeste hele antal kroner. 

Det er obligatorisk at indbetale til ATP, når kommunen udbetaler sygedagpenge. Kommunen beregner ATP-bidraget pr. time, der udbetales dagpenge.

Gældende satser pr. 1. januar 2024:

 ATP-bidrag

ATP-bidraget i alt  4,26 kr. pr. time
Din del af ATP-bidraget 1,42 kr. pr. time
Kommunens andel  2,84 kr. pr. time*

* Kommunens andel er det dobbelte af det bidrag (afrundet til nærmeste hele antal kroner), som kommunen har beregnet for ydelsesmodtager pr. uge.

Det er obligatorisk at indbetale til ATP, når kommunen udbetaler tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af handicappet barn. Kommunen skal også betale til ATP, når kommunen udbetaler den særlige supplerende ydelse ved ledighed.

Når kommunen beregner ATP-bidraget har det betydning, om ydelsen bliver udbetalt pr. måned, hver 14. dage eller hver uge og hvor mange timer, kommunen udbetaler ydelsen for.

Det er obligatorisk at indbetale til ATP, når kommunen udbetaler uddannelseshjælp på 16.382 kr. (2024) eller mere pr. måned for en person med forsørgelsespligt for børn og på 12.326 kr. (2024) eller mere pr. måned til andre.

Det er en betingelse, at der er udbetalt uddannelseshjælp i 12 sammenhængende måneder, før der skal betales ATP-bidrag.

ATP-bidraget bliver beregnet pr. måned. Hvis uddannelseshjælpen bliver udbetalt for en kortere periode end en måned, skal kommunen beregne ATP-bidraget i forhold til kalenderdage i måneden.

Gældende satser pr. 1. januar 2024:

 ATP-bidrag  kr.
ATP-bidrag i alt 297,00
Din del af ATP-bidraget 99,00
Udbetaling Danmarks del af ATP-bidraget 198,00

Din og kommunens andel af ATP-bidraget bliver afrundet til nærmeste hele antal kroner.

Det er obligatorisk at indbetale til ATP, når a-kassen udbetaler fuld VEU-godtgørelse.

ATP-bidraget bliver beregnet pr. time udbetalt godtgørelse.

Gældende satser pr. 1. januar 2024:

 ATP-bidrag

ATP-bidraget i alt 4,26 kr. pr. time
Din del af ATP-bidraget 1,42 kr. pr. time
Udbetalers del af ATP-bidraget 2,84 kr. pr. time

ATP-bidraget for en uge bliver rundet ned til nærmeste hele antal kroner.

Børne- og Undervisningsministeriet skal indbetale til ATP, når Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udbetaler VEU-godtgørelse til ikke forsikrede lønmodtagere.

ATP-bidraget bliver beregnet pr. time.

Gældende satser pr. 1. januar 2024:

 ATP-bidrag

 
ATP-bidraget i alt 4,26 kr. pr. time 
Din del af ATP-bidraget 2,13 kr. pr. time
Statens del af ATP-bidraget 2,13 kr. pr. time

ATP-bidraget bliver rundet ned til nærmeste hele antal kroner for hver måned.