Tjenestemandspension for fraskilte ægtefæller

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Ægtefællepension til fraskilte ægtefæller beregnes og udbetales først, når det er noteret, at retten til pensionen er bevaret uanset separation eller skilsmisse.

Du skal sende kopi af separations- og skilsmissebevillingen eller –separations- eller skilsmisseaftalen til Udbetaling Danmark, Tjenestemandspension, hvis du mener, at du opfylder betingelserne for at få noteret retten til ægtefællepension. Det kan du enten gøre, når du får bevillingen eller afgørelsen eller senere.

Hvis afdøde ikke havde andre nuværende eller tidligere ægtefæller, der er berettiget til ægtefællepension, kan du få ægtefællepensionen den 1. i måneden efter dødsfaldet, dog skal du være opmærksom på, at der er en forældelses frist på 3 år. Hvis du skal dele ægtefællepensionen med en eller flere, kan du tidligst få den udbetalt den 1. i måneden, efter Udbetaling Danmark har noteret din ret til ægtefællepension.

Hvor meget du kan få i ægtefællepension afhænger af den afdøde ægtefælles pension, og om du skal dele pensionen med en efterlevende ægtefælle eller andre fraskilte ægtefæller med ret til ægtefællepension.

Ægtefællepensionen bliver delt i forhold til det antal påbegyndte år, hvert ægteskab har varet. En evt. efterlevende ægtefælle skal dog mindst have 1/3 ægtefællepension.

Din pension bliver normalt ikke højere, selvom ægtefællepensionen til en af dem, du deler med falder væk. Hvis en ægtefællepension falder væk, fordi der har været bidragspligt i en begrænset periode, kan din pension blive forhøjet.

Hvis du har fået noteret retten inden dødsfaldet, vil pensionen blive udbetalt fra den 1. i måneden efter dødsfaldet. Får du først noteret din ret senere, vil pensionen blive udbetalt fra den 1. i måneden efter, at din anmodning om notering af retten til ægtefællepension er modtaget.

Du blev separeret før 1. januar 2007, og var du ikke blevet skilt før dødsfaldet, har du ret til ægtefællepension efter de almindelige regler. 

Betingelser for ægtefællepension efter separation eller skilsmisse

Er du blevet skilt inden 1. januar 2007, er det kun enker, som kan have bevaret retten til ægtefællepension. Du kan kun få ægtefællepension som fraskilt enke, hvis:

 • du ikke har giftet dig igen og
 • jeres ægteskab har bestået i mindst 5 år inden skilsmissen og
 • I ikke har bestemt, at retten til ægtefællepension bortfalder og
 • du har fået ret til underholdsbidrag ved skilsmissen og
 • det enten fremgår af skilsmissebevilling eller -dommen, at myndighederne kan fastsætte størrelsen af bidraget, eller at størrelsen af bidraget er aftalt og på skilsmissetidspunktet mindst er fastsat til:
 • 800 kr. pr. måned, hvis I er skilt efter 1. oktober 2000
 • 400 kr. pr. måned, hvis I er skilt mellem 1. nov. 1986 og 1. okt. 2000
 • 1200 kr. pr. år, hvis I er skilt før 1. nov. 1986.

Retten til ægtefællepension efter de almindelige regler bortfalder ved separationen. Er der ikke forudgående separation, eller er du separeret før den 1. januar 2007 og skilt efter, bortfalder retten ved skilsmissen. Det gælder også ved opløsning af registreret partnerskab fra den 1. januar 2007 eller senere.

Betingelser for ægtefællepension efter separation eller skilsmisse

Er I blevet separeret eller skilt den 1. januar 2007 eller senere, kan der være ret til ægtefællepension, hvis:

 • den fraskilte ægtefælle ikke har giftet sig igen
 • ægteskabet har varet i mindst 5 år inden datoen for separationen eller skilsmissen
 • det ikke er bestemt i vilkårene for separationen/skilsmissen, at retten til ægtefællepension bortfalder
 • det er et vilkår for separationen/skilsmissen, at tjenestemanden har pligt til at betale underholdsbidrag.

Det skal enten være et vilkår, at myndighederne kan fastsætte størrelsen af bidraget eller være et aftalt bidrag. Hvis myndighederne kan fastsætte størrelsen af bidraget, må det gerne være fastsat til 0 kr. på separations/skilsmissetidspunktet. Hvis bidraget er aftalt, skal det mindst være af samme størrelse som normalbidraget til børn på separations/skilsmissetidspunktet.

Gensidig bidragspligt

For at få ret til ægtefællepension, når der er gensidig bidragspligt, skal der være:

 • fastsat bidrag i bidragsperioden og
 • betalt ægtefællebidrag ved dødsfaldet

Du kan se mere på retsinformation.dk:

Man kan blive separeret eller skilt med gensidig bidragspligt. Bliver man det, er det myndighederne, der fastsætter størrelsen af bidraget. Har du spørgsmål til sagsbehandlingen af bidraget, kan du kontakte Familieretshuset.

Gensidig bidragspligt giver dog ikke i sig selv ret til ægtefællepension, i det bidraget skal være fastsat og betalt på tidspunktet for dødsfaldet.

Hvis jeres indkomster medfører, at der ikke kan fastsættes et bidrag, vil der ikke være ret til ægtefællepension. Læs mere om reglerne om fastsættelse af ægtefællebidrag:

Din ægtefællepension bortfalder, hvis du gifter dig igen. Hvis dit nye ægteskab ophører, får du ikke ret til ægtefællepension igen.

Hvis I har aftalt, at bidragspligten kun skal gælde i en tidsbegrænset periode, bortfalder ægtefællepensionen fra den 1. i måneden efter bidragspligtens ophør.

Kan en registreret partner få ægtefællepension, selvom partnerskabet er opløst?

Hvis det registrerede partnerskab er opløst efter 1. januar 2007 og betingelserne for at have bevaret retten til ægtefællepension ved separation og skilsmisse er opfyldt.

Den 1. januar 2007 trådte loven om bevarelse af ægtefællepension ved separation og skilsmisse i kraft.

Det betyder, at hvis et bidrag bliver fastsat af myndighederne, kan du få ægtefællepension, selv om din fraskilte eller fraseparerede ægtefælle ikke aktuelt betaler noget beløb til dig.

Hvis et bidrag i stedet er aftalt mellem dig og din tidligere ægtefælle, skal bidraget for hele perioden mindst udgøre et årligt grundbeløb. Hvis I blev skilt efter 1. januar 2007, skal beløbet mindst svare til det på separations- eller skilsmissetidspunktet gældende normalbidrag efter lov om børnetilskud mv. Normalbidraget udgør 1.170 kr. (2010) og 1.415 kr. (2011) pr. måned. Det bliver reguleret årligt pr. 1. januar.

Hvis I blev skilt efter den 1. oktober 2000, men før den 1. januar 2007, skal bidraget mindst udgøre 800 kr. om måneden.

Hvis I blev skilt i perioden efter den 31. oktober 1986, men før den 1. oktober 2000, skal bidraget mindst udgøre 400 kr. om måneden.

Hvis I blev skilt før 1. november 1986, skal bidraget mindst udgøre 1.200 kr. om året.

Hvis du har ret til bidrag i en begrænset periode, vil du kun få ægtefællepension i samme periode.

Hvis du gifter dig igen, mister du din ret til ægtefællepension, Det gælder dog ikke, hvis du på ny indgår ægteskab med din tidligere ægtefælle.

Hvis det nye ægteskab ophører på grund af skilsmisse eller dødsfald, får du ikke ret til pension igen.

Hvis du er gift med tjenestemanden på tidspunktet for dødsfaldet, mister du ikke ret til ægtefællepension, hvis du gifter dig igen.

Kan en mand få ægtefællepension efter en fraskilt hustru?

Ved separation eller skilsmisse efter den 1. januar 2007 har mænd også mulighed for at få pension efter en fraskilt hustru. Dette kræver, at de almindelige betingelser er opfyldt.

Kan en registreret partner få ægtefællepension efter dødsfald?

Ved opløsning af et registreret partnerskab efter den 1. januar 2007 har en fraskilt registreret partner også mulighed for at få ægtefællepension efter en fraskilt partner.