Lønmodtagernes Dyrtidsfond i udlandet

Selvom du bor i udlandet, kan du få udbetalt din opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)

Læs mere og selvbetjeningsløsninger