ATP Livslang Pension i udlandet

Bor du i udlandet, kan du få din ATP Livslang Pension. Du skal dog have nået folkepensionsalderen

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start ATP Livslang Pension når du bor i udlandet

Bor du i udlandet, kan du få udbetalt din ATP Livslang Pension ved at klikke på ”Start”. 

Du kan starte din ATP Livslang Pension, når du har nået din folkepensionsalder. Tidligst 11 måneder før din folkepensionsalder har du mulighed for at give oplysninger til ATP Livslang Pension. Din pension vil først blive udbetalt ved folkepensionsalderen.

Du kan senest starte din ATP Livslang Pension 10 år efter din folkepensionsalder.

Du kan få udbetalt din pension fra ATP, når du når folkepensionsalderen, uanset hvor du bor. Det kræver, at ATP har din adresse og dine bankoplysninger.

Du kan både få din pension udbetalt til en dansk eller en udenlandsk konto.

ATP kontakter dig ca. 3 måneder, inden du når folkepensionsalderen. Her får du besked om, hvor meget du vil få udbetalt i ATP Livslang Pension. Alt afhængig af beløbets størrelse får du udbetalt pengene hver måned, så længe du lever, eller som et engangsbeløb.

Hvis du er digital og har NemID/MitID vil du modtage dine breve som Digital Post. Du kan læse Digital Post fra det offentlige på borger.dk, Digital Post-appen, e-Boks og mit.dk.

Udbetaling til udenlandsk konto

Hvis ATP skal udbetale til en udenlandsk konto, bliver der trukket et gebyr på højst 4,95 kr. pr. udbetaling. ATP opkræver ikke gebyr ved overførsler til en dansk bank. Vær opmærksom på, at din bank i udlandet også kan opkræve et gebyr.

Her kan du rette dine bankoplysninger, hvis du allerede modtager ATP Livslang Pension:

Jeg er fritaget for Digital Post

Hvis du er fritaget for Digital Post kræver det, at ATP har din adresse for at kunne udbetale og sende breve om din pension.

Har du givet ATP besked om din adresse, vil ATP opdatere din adresse i Folkeregistret.

Når du bor i udlandet og modtager ATP Livslang Pension, skal du bekræfte, at du er i live. Derfor modtager du et brev med en leveattest, som du skal udfylde og sende retur med posten eller besvare digitalt.

Vi sender leveattesterne ud i perioden slut juni - slut august 2022.

Har du ikke modtaget leveattesten i denne periode, skal du kontakte os på +45 70 12 80 00.

Hvis du ikke besvarer leveattesten, stopper din udbetaling.

Når du bor i udlandet, får ATP ikke automatisk besked, når du dør. Dine efterladte skal selv kontakte ATP. Efterlevende ægtefælle eller samlever, samt mindreårige børn kan få udbetalt et engangsbeløb fra ATP Livslang Pension, når du dør. De efterladte får ikke de penge, du har indbetalt, men modtager et beløb. De mindreårige børn modtager ca. 50.000 kr. og din ægtefælle eller samlever modtager ca. 75.000 kr.  I nogle tilfælde er beløbet højere eller lavere. Der bliver trukket 40 pct. af beløbet i afgift til staten.

Der gælder forskellige regler alt afhængig af, om den afdøde har indbetalt bidrag til ATP før og/eller efter 1. januar 2002.

Senest 5 år efter dødsfaldet skal ægtefælle, barn eller barnets værge have anmodet ATP om en udbetaling. Herefter er udbetaling forældet.

Du skal sende følgende for at få udbetalt engangsbeløbet:
 • Kopi af dødsattest
 • Kopi af vielsesattest
 • Kopi af attest for navneændring ved ægteskab
 • Bekræftelse på at I var gift på dødstidspunktet
 • Kopi af dåbsattest og navn på værge for børn under 18 eller 21 år
 • Dine bankoplysninger
  Brug denne blanket til bankoplysninger:

Hvis du og din afdøde samlever ikke var registreret hos ATP Livslang Pension som samlevende, kan du som efterlevende søge om et engangsbeløb på op til 75.000 kr.

Betingelser for at søge:

Hvis du og din afdøde samlever boede i udlandet, og ikke var registreret hos ATP Livslang Pension som samlevende, skal du udfylde en blanket for at søge om engangsbeløbet. Senest 5 år efter dødsfaldet skal samlever have anmodet ATP om en udbetaling. Herefter er udbetaling forældet.

For at få engangsbeløbet, skal I opfylde betingelserne.

 • I skal have levet i et ægteskabslignende forhold
 • I skal have kunnet indgå ægteskab eller registreret partnerskab de seneste to år forud for dødsfaldet
 • I har haft fælles bopæl de seneste to år
 • Den afdøde skal have været med i ATP Livslang Pension i mindst to år siden 1. januar 2002
 • Den afdøde skal siden 1. januar 2002 have indbetalt, hvad der svarer til to års fulde indbetalinger til ATP Livslang Pension
 • Dødsfaldet skal være sket den 15. maj 2013 eller derefter.
 • Dødsfaldet skal være sket senest 5 år efter den afdødes folkepensionsalder. Folkepensionsalderen afhænger af, hvornår man er født.

For at få engangsbeløbet skal du dokumentere, at I har haft fælles bopæl de seneste to år forud for dødsfaldet. ATP Livslang Pension kontrollerer, om I har opfyldt de øvrige betingelser før pengene bliver udbetalt.

Dokumentation for fælles bopæl i Sverige

Du skal bestille et personbevis for dig og afdøde fra Skatteverket.

Dokumentation for fælles bopæl i Norge

Du skal bestille oplysninger om adresse fra Folkeregistreret for dig og afdøde fra Skatteetaten.

Dokumentation for fælles bopæl i Finland

Du skal bestille oplysninger om adresse for dig og afdøde fra den finske myndighed for befolkningsdata. 

Dokumentation for fælles bopæl i Island

Du skal bestille oplysninger om adresse for dig og afdøde fra det islandske folkeregister, Þjóðskrá Íslands.

Dokumentation for fælles bopæl i Tyskland

Du skal bestille oplysninger om adresse for dig og afdøde fra det lokale folkeregisterkontor/borgerservice, Einwohnermeldeämte.

Dokumentation for fælles bopæl i Spanien

Du skal bestille oplysninger om adresse for dig og afdøde fra det lokale folkeregisterkontor.

Dokumentation for fælles bopæl i øvrige lande

Du skal kontakte en myndighed i dit bopælsland, der udsteder bevis på adresse, som fx et centralt eller lokalt folkeregister, for dig og afdøde. Vedlæg navnet og kontaktoplysninger på myndigheden.

Søg om engangsbeløb

Brug denne blanket til at søge om engangsbeløb:

Vi har samlet en række informationer nedenfor, til dig som gerne vil læse mere.

Hvis du vil klage

Hvis du mener, at ATP's afgørelse om medlemskab, udbetaling eller indbetaling er forkert, kan du klage til:

Ankenævnet for ATP m.m.
Holmens Kanal 20
1060 København K

Klagen skal sendes til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen fra ATP.

ATP’s kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre. Læs, hvordan du kontakter kundeambassadøren:

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Mere information om ATP's andre ydelser