Grundbeløb og pensionstillæg

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Dit grundbeløb bliver sat ned, hvis du tjener over 359.200 kr. (2023) (348.700 kr. i 2022) om året ved ’personligt arbejde’. Tjener du under dette beløb om året, har du ret til hele grundbeløbet.

Indkomster der fx tæller med som personligt arbejde er:

 • lønindkomster
 • fratrædelsesgodtgørelse der bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension
 • den sidste efterløn der bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension
 • indkomster fra egen virksomhed, som du deltager aktivt i driften af. Herunder hævet opsparet overskud optjent i en periode, hvor du har deltaget aktivt i driften.
 • honorarer
 • dagpenge
 • mødediæter
 • indtægt ved salg af aktieoptioner

Tjener du 627.000 kr. (2023) (610.500 kr. i 2022) eller derover om året ved personligt arbejde, kan du ikke få grundbeløbet. Hvis det er tilfældet, kan du overveje at udskyde din folkepension.

Arbejdsmarkedsbidrag indgår ikke i den personlige indkomst.

Hvis du er selvstændig og i tvivl om, hvorvidt indkomsten fra din virksomhed er indkomst fra personligt arbejde, kan du få vejledning hos Skattestyrelsen.

Hvor meget du kan få i pensionstillæg afhænger af, hvad du har af indkomst ved siden af din folkepension. Indkomster der påvirker dit pensionstillæg er fx private pensioner. Dit pensionstillæg bliver sat ned eller bortfalder helt, hvis du har indkomst over et vist niveau ved siden af din pension, fx hvis du arbejder og får løn.

Er du gift eller samlevende, kan dit pensionstillæg også blive påvirket af din ægtefælles eller samlevers indkomst.

Indkomstgrænserne for 2023:

Pensionstillægget:

bliver sat ned ved en indkomst på bortfalder ved indkomst over
Enlig 91.300 kr.  392.100 kr. 
Gift/samlevende med pensionist 182.900 kr.  480.100 kr. 
Gift/samlevende med ikke-pensionist 182.900 kr.  331.500 kr. 

Bemærk, indkomsterne i skemaet er ved siden af folkepensionen.


Indkomstgrænserne for 2022:

Pensionstillægget:

bliver sat ned ved en indkomst på bortfalder ved indkomst over
Enlig 89.700 kr.  379.900 kr. 
Gift/samlevende med pensionist 179.700 kr.  464.700 kr. 
Gift/samlevende med ikke-pensionist 179.700 kr.  322.200 kr. 

Bemærk, indkomsterne i skemaet er ved siden af folkepensionen.


Du har et bundfradrag på 122.004 kr., og det betyder, at Udbetaling Danmark ser bort fra de første 122.004 kr., du tjener ved personligt arbejde, når dit pensionstillæg bliver beregnet.

Indkomster der tæller med som personligt arbejde er:

 • lønindkomster
 • fratrædelsesgodtgørelse der bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension
 • den sidste efterløn der bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension
 • indkomster fra egen virksomhed, som du deltager aktivt i driften af
 • honorarer
 • dagpenge
 • mødediæter

Du betaler både skat af dit grundbeløb og pensionstillæg. Hvis du får ældrecheck, skal du også betale skat af den. Personligt tillæg, helbredstillæg og varmetillæg er derimod skattefrie.

Bor du i udlandet, skal du som udgangspunkt betale skat af din folkepension i Danmark. Men der kan gælde særlige regler for dig eller det land, du bor i.

Læs mere om skat og pension: