Grundbeløb og pensionstillæg

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Dit grundbeløb kan blive sat ned, hvis du tjener over 329.600kr. (2019) om året ved ’personligt arbejde’.

Indkomster der fx tæller med som personligt arbejde er:

 • lønindkomster
 • fratrædelsesgodtgørelse der bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension
 • den sidste efterløn der bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension
 • indkomster fra egen virksomhed, som du deltager aktivt i driften af. Herunder hævet opsparet overskud optjent i en periode, hvor du har deltaget aktivt i driften.
 • honorarer
 • dagpenge
 • mødediæter
 • indtægt ved salg af aktieoptioner

Tjener du over 576.400 kr. (2019) eller derover om året ved personligt arbejde, kan du ikke få grundbeløbet. Hvis det er tilfældet, kan du overveje at udskyde din folkepension.

Arbejdsmarkedsbidrag indgår ikke i den personlige indkomst.

Hvis du er selvstændig og i tvivl om, hvorvidt indkomsten fra din virksomhed er indkomst fra personligt arbejde, kan du få vejledning hos Skattestyrelsen.

Hvor meget du kan få i pensionstillæg afhænger af, hvad du har af indkomst ved siden af din folkepension. Dit pensionstillæg bliver sat ned eller bortfalder helt, hvis du har indkomst over et vist niveau ved siden af din pension, fx hvis du arbejder og får løn.

Er du gift eller samlevende, kan dit pensionstillæg også blive påvirket af din ægtefælles eller samlevers indkomst.

Pensionstillægget:
(2018 / 2019)
bliver sat ned ved en indkomst på bortfalder ved indkomst over
Enlig 71.200 kr. / 72.600 kr. 332.500 kr. / 341.000 kr.
Gift/samlevende med pensionist 142.800 kr. / 145.700 kr. 392.900 kr. / 404.300 kr.
Gift/samlevende med ikke-pensionist 142.800 kr. / 145.700 kr. 267.800 kr. / 275.000 kr.

Du har et bundfradrag på 108.000 kr., og det betyder, at Udbetaling Danmark ser bort fra de første 108.000 kr., du tjener ved personligt arbejde, når dit pensionstillæg bliver beregnet.

Indkomster der tæller med som personligt arbejde er:

 • lønindkomster
 • fratrædelsesgodtgørelse der bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension
 • den sidste efterløn der bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension
 • indkomster fra egen virksomhed, som du deltager aktivt i driften af
 • honorarer
 • dagpenge
 • mødediæter

Du betaler både skat af dit grundbeløb og pensionstillæg. Hvis du får ældrecheck, skal du også betale skat af den. Personligt tillæg, helbredstillæg og varmetillæg er derimod skattefrie.

Bor du i udlandet, skal du som udgangspunkt betale skat af din folkepension i Danmark. Men der kan gælde særlige regler for dig eller det land, du bor i.

Læs mere om skat og pension: