Årsbrev til folke-, førtids- og seniorpensionister fra Udbetaling Danmark

Dit årsbrev

Modtager du folkepension, førtidspension eller seniorpension, får du hvert år i november eller december et årsbrev fra Udbetaling Danmark, Pension. 

I årsbrevet kan du se, hvad du får udbetalt i pension i det kommende år. I årsbrevet kan du også se den beregning, der ligger bag det beløb, du får udbetalt i pension.

Du kan derudover se din tillægsprocent, som Udbetaling Danmark bruger til at beregne ældrecheck, helbredstillæg, varmetillæg og mediecheck. 

Du får årsbrevet hvert år i slutningen af november eller starten af december. De fleste får brevet i Digital Post. Er du fritaget for Digital Post, får du brevet i din postkasse. 

Det samme gælder, hvis du bor i udlandet. 

I årsbrevet kan du se, hvordan Udbetaling Danmark har beregnet din pension for det følgende år. Pensionen er beregnet ud fra din og din eventuelle ægtefælle/samlevers forskudsopgørelse fra Skattestyrelsen. Du skal derfor huske at sikre dig, at tallene på din/jeres forskudsopgørelser er rigtige. 

Er tallene på forskudsopgørelsen ikke rigtige, skal du ændre dem hos Skattestyrelsen. Du kan ændre din forskudsopgørelse på www.skat.dk eller ved at ringe til Skattestyrelsen på 72 22 28 28. Når du ændrer forskudsopgørelsen, får Udbetaling Danmark automatisk besked fra Skattestyrelsen og laver en ny beregning af din pension.

Hvis din pension ændrer sig, sender Udbetaling Danmark et brev til dig, hvor du kan se den nye beregning. 

Nyt i 2024

Fra 1. januar 2024 indgår folkepensionisters arbejdsindkomst ikke længere i beregningen af folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg.

Har du arbejdsindkomst, skal du dog stadig oplyse den til Udbetaling Danmark. Den indgår nemlig stadig i indkomstgrundlaget for den personlige tillægsprocent, som bruges til at beregne ældrecheck, helbredstillæg, varmetillæg og mediecheck.

Loven har virkning med tilbagevirkende kraft for 2023. Det betyder, at de folkepensionister, som har fået folkepension og haft arbejdsindkomst i 2023, får en eventuel merudbetaling, når Udbetaling Danmark gør folkepensionen op for 2023. Folkepensionen bliver gjort op for 2023 fra maj måned 2024.

Læs mere om ændringen:


Fra 1. januar 2024 vil der ikke længere være fradrag for indefrosset grundskyld i opgørelsen af den likvide formue. Er du pensionist, skal du være opmærksom på, at det kan påvirke både ældrecheck og helbredstillæg.

Det samme gælder ubrugte beløb fra de indefrosne feriepenge, der blev udbetalt i forbindelse med corona-situationen. Disse beløb skal heller ikke længere holdes ude af den likvide formue.