Førtidspension

Se en kort film om 'Din Pension' - det er Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsning for førtids- og seniorpension.


Kort film om 'Din Pension'

Få overblik over din førtidspension

  • se, hvad du får udbetalt næste gang
  • oplys din formue
  • se beskeder fra Udbetaling Danmark
  • giv besked om ændringer til din situation
  • beregn, hvad en ændring i din situation kan betyde. 

Indefrosne feriepenge 2021

Få svar på, hvad udbetalingen af de indefrosne feriepenge betyder for dine ydelser fra Udbetaling Danmark. 

Næste udbetaling 

Den 30. november 2023

Førtidspension bliver udbetalt den sidste hverdag i måneden.

Din pension for 2024

Årsbrevet med beregningen af din pension for 2024 er på vej.

Husk at sikre dig, at tallene på din forskudsopgørelse er rigtige. Udbetaling Danmark bruger forskudsopgørelsen til at beregne din pension. 

Stiger dine varmeudgifter?

Er du tilkendt førtidspension før 2003, og stiger dine varmeudgifter pga. højere energipriser, kan du måske få mere i varmetillæg.