Hvor høj indkomst må I have, før førtidspensionen bliver sat ned, når I begge er pensionister

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du er førtidspensionist og har en privat pension på 87.500 kr.

Du er gift med en pensionist, der har en indkomst på 440.000 kr. om året udover pensionen.

Sådan beregnes din førtidspension
Af din ægtefælles indkomst på 440.000 kr. medregnes højst 427.500 kr.

Jeres samlede indkomst til beregning af din førtidspension udgør herefter 427.500 kr. + din private pension 87.500 kr. = 515.000 kr.

Der fradrages herefter 138.000 kr. (515.000 kr. – 138.000 kr. = 377.000 kr.)

For hver 100 kr. af de 377.000 kr. bliver din førtidspension sat 15 kr. ned.

Det svarer til 15 % eller 56.550 kr.

Din førtidspension bliver derfor 207.780 kr. – 56.550 kr. = 144.786 kr. om året.

Det svarer til 12.065 kr. (afrundet) om måneden før skat.