Så høj indkomst må I have, før førtidspensionen bliver sat ned, når samleveren ikke er pensionist

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis din ægtefæller/samlever ikke er pensionist, har de første 254.472 kr., din partner tjener, ikke betydning for din førtidspension. Herefter kan I sammenlagt have indkomster på op til 127.400 kr. om året, før det påvirker din pension.

Din førtidspension bliver sat ned med 30 kr., for hver 100 kr. jeres samlede indkomst er højere end 127.400 om året. Din ægtefælle/samlevers indkomst kan højst påvirke din førtidspension med 261.000 kr. 

Du er førtidspensionist og har en privat pension på 110.000 kr. Din ægtefælle er ikke pensionist, men arbejder og tjener 336.300 kr. om året.

Sådan beregnes din førtidspension
Der ses bort fra de første 254.472 kr. af din ægtefælles indtægt. 336.300 kr. – 254.472 kr. = 81.828 kr. Jeres samlede indkomst til beregning af førtidspension udgør herefter 81.828 kr. + din private pension på 110.000 kr. = 191.828 kr. Der fradrages herefter 127.400 kr.

191.828 kr. – 127.400 kr. = 64.428 kr., nedrundet 64.400 kr.

For hver 100 kr. af de 64.400 kr. bliver din førtidspension sat 30 kr. ned. Det svarer til 30 % eller 19.320 kr. Din førtidspension bliver derfor 194.748 kr. – 19.320 kr. = 175.428 kr. om året eller 14.619 kr. (afrundet) om måneden - ATP-bidrag 94 kr. = 14.525 kr. om måneden før skat.