Så høj indkomst må I have, før førtidspensionen bliver sat ned, når samleveren ikke er pensionist

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis din ægtefæller/samlever ikke er pensionist, må vedkommende have en indkomst på 275.556 kr., før det får betydning for din førtidspension. Det kan fx være indkomst fra selvstændig virksomhed (hvor din ægtefælle/samlever er passiv i driften) eller fra kapital- eller aktieindkomst. 

Din ægtefælles/samlevers arbejdsindkomst indgår ikke i beregningen af din pension. Arbejdsindkomst er fx løn, honorarer og indkomst fra selvstændig virksomhed (hvor din ægtefælle/samlever er aktiv i driften) og indkomst, der kan sidestilles med arbejdsindkomst, som fx arbejdsløshedspenge, sygedagpenge og efterløn.

Herefter kan I sammenlagt have indkomster på op til 138.000 kr. om året, før det påvirker din pension.

Din førtidspension bliver sat ned med 30 kr., for hver 100 kr. jeres samlede indkomst er højere end 138.000 kr. om året. Din ægtefælle/samlevers indkomst kan herefter højst påvirke din førtidspension med 282.600 kr. 

Du er førtidspensionist og har en privat pension på 126.000 kr.

Din ægtefælle er ikke pensionist, men har en indkomst på 350.506 kr. om året fra selvstændig virksomhed, hvor din ægtefælle er passiv i driften, samt fra kapital- og aktieindkomst.

Sådan beregnes din førtidspension

Der ses bort fra de første 275.556 kr. af din ægtefælles indkomst: 350.506 kr. – 275.556 kr. = 74.950 kr.

Jeres samlede indkomst til beregning af din førtidspension udgør herefter: 74.950 kr. + din private pension på 126.000 kr. = 200.950 kr. 

Der fradrages herefter 138.000 kr.:

200.950 kr. – 138.000 kr. = 62.950 kr.

For hver 100 kr. af de 62.950 kr. bliver din førtidspension sat 30 kr. ned. Det svarer til 30 % eller 18.885 kr.

Din førtidspension bliver derfor: 207.780 kr. – 18.885 kr. = 188.895 kr. om året eller 15.741 kr. om måneden før skat.