Så høj indkomst må I have, før førtidspensionen bliver sat ned, når samleveren ikke er pensionist

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis din ægtefæller/samlever ikke er pensionist, har de første 261.900 kr., din partner tjener, ikke betydning for din førtidspension.

Herefter kan I sammenlagt have indkomster på op til 131.100 kr. om året, før det påvirker din pension.

Din førtidspension bliver sat ned med 30 kr., for hver 100 kr. jeres samlede indkomst er højere end 131.100 kr. om året. Din ægtefælle/samlevers indkomst kan højst påvirke din førtidspension med 268.600 kr. 

Du er førtidspensionist og har en privat pension på 114.000 kr.

Din ægtefælle er ikke pensionist, men arbejder og tjener 336.300 kr. om året.

Sådan beregnes din førtidspension

Der ses bort fra de første 261.900 kr. af din ægtefælles indtægt: 336.300 kr. – 261.900 kr. = 74.400 kr.

Jeres samlede indkomst til beregning af din førtidspension udgør herefter: 74.400 kr. + din private pension på 114.000 kr. = 188.400 kr. 

Der fradrages herefter 131.100 kr.:

188.400 kr. – 131.100 kr. = 57.300 kr.

For hver 100 kr. af de 57.300 kr. bliver din førtidspension sat 30 kr. ned. Det svarer til 30 % eller 17.190 kr.

Din førtidspension bliver derfor: 197.484 kr. – 17.190 kr. = 180.294 kr. om året eller 15.024 kr. (afrundet) om måneden før skat.