Delpension

Du kan søge om delpension, hvis du er født før 1959 og bor og arbejder i Danmark

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Delpension er en økonomisk kompensation til dig, der ønsker at gå ned i tid uden at forlade arbejdsmarkedet helt.

Du kan få delpension, hvis du:

 • er født før 1959
 • bor og arbejder i Danmark
 • har nået delpensionsalderen
 • ikke har fået eller kan få efterløn. Du kan godt få delpension, hvis du opnår ret til efterløn på et senere tidspunkt. 
 • har fået opgjort din pensionsformue.
Delpensionsalderen afhænger af, hvornår du er født:
Hvis du er født ... kan du få delpension, når du fylder ...
1. januar 1954 – 30. juni 1954 60½ år
1. juli 1954 – 31. december 1954 61 år
1. januar 1955 - 30. juni 1955 61½ år
1. juli 1955 - 31. december 1955 62 år
1 januar 1956 - 30. juni 1956 62½ år
1. juli 1956 - 31. december 1958 63 år

Delpensionsordningen ophører ved udgangen af 2025.

Hvis du er lønmodtager
Hvis du er lønmodtager, skal du opfylde nogle særlige krav for at få delpension. Før du starter på delpension:

 • Du skal have arbejdet i gennemsnit 30 timer om ugen i 18 måneder inden for de seneste 24 måneder. Arbejdet skal være foregået i Danmark eller på dansk skib.
 • Du skal have betalt fuldt bidrag til ATP Livslang Pension i mindst 10 år inden for de seneste 20 år.

Efter du er startet på delpension, skal du:

 • i gennemsnit arbejde mellem 12 og 30 timer om ugen
 • sætte din arbejdstid ned med mindst syv timer om ugen eller med mindst ¼ af den tid, du i gennemsnit arbejdede om ugen i de sidste ni måneder, før du startede på delpension.
 • arbejde mindst 20 dage hvert kvartal.

Eksempel

Hvis du i gennemsnit har arbejdet 40 timer om ugen i de sidste 9 måneder, før du startede på delpension, skal du sætte din arbejdstid ned med mindst 1/4 af den tid, du i gennemsnit arbejdede om ugen. Det vil sige, at du mindst skal sætte din ugentlige arbejdstid 10 timer ned, så du opfylder kravet om at arbejde mellem 12 og 30 timer om ugen i gennemsnit.
 

Hvis du er selvstændig

Hvis du er selvstændig, skal du opfylde nogle særlige krav for at få delpension. Før du starter på delpension:

 • Du skal have arbejdet på fuld tid i de seneste 5 år i Danmark eller på dansk skib.
 • Du skal have drevet selvstændig virksomhed i mindst 4 ud af de seneste 5 år og i mindst 9 ud af de seneste 12 måneder.
 • Din indkomst skal i 4 af de seneste 5 år i væsentlig grad være et resultat af din egen arbejdsindsats.
 • Din indkomst skal have været mindst 64.671 kr. før skat (2023) / 66.732 kr. før skat (2024) det seneste år, før du får delpension.
Efter du er startet på delpension:
Du skal sætte din gennemsnitlige arbejdstid ned fra fuld tid (37 timer om ugen) til halv tid (18,5 timer om ugen).

Hvis du vil søge delpension, skal du sende Digital Post til Udbetaling Danmark, Delpension. Herefter sender Udbetaling Danmark et ansøgningsskema til dig.

Du kan også ringe til Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 82 og bede om et ansøgningsskemaet.

Husk at søge delpension, før du sætter din arbejdstid ned. Udbetaling Danmark beregner delpensionen ud fra den arbejdstid, du har umiddelbart før, du starter på delpension.

Delpensionen beregnes ud fra et basisbeløb på 200.195 kr. om året. Beløbet svarer til 82 pct. af højeste sygedagpengesats. For hver time du sætter din arbejdstid ned, får du udbetalt 1/37 af basisbeløbet, uanset din arbejdstid før du starter på delpension.

Lønmodtager:

Arbejdstidsnedsættelse timer Årlig udbetaling før skat Beløb pr. måned før skat
7 40.713 kr. 3.393 kr.
8 45.956 kr. 3.830 kr.
9 51.200 kr. 4.267 kr.
10 56.443 kr. 4.704 kr.
11 61.687 kr. 5.141 kr.
12 66.930 kr. 5.578 kr.
13 72.174 kr. 6.015 kr.
14 77.418 kr. 6.451 kr.
15 82.661 kr. 6.888 kr.
16 87.905 kr. 7.325 kr.
17 93.148 kr. 7.762 kr.
18 98.392 kr. 8.199 kr.
19 103.635 kr. 8.636 kr.
20 108.879 kr. 9.073 kr.
21 114.123 kr. 9.510 kr.
22 119.366 kr. 9.947 kr.
23 124.610 kr. 10.384 kr.
24 129.853 kr. 10.821 kr.
25 135.264 kr. 11.272 kr.

Selvstændig:

Arbejdstidsnedsættelse timer Årlig udbetaling før skat Beløb pr. måned før skat
18½

97.008 kr. (2023)

100.092 kr. (2024)

8.084 kr. (2023)

8.341 kr. (2024)

Dine pensionsordninger kan påvirke din delpension, uanset om pensionsordningen bliver udbetalt samtidig med delpensionen eller ej, og uanset om pensionen er oprettet privat eller via en arbejdsgiver. Pensioner, der påvirker delpensionen, er fx:

 • livsvarig pension
 • ratepension
 • kapitalpension
 • aldersopsparing
 • udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

For livsvarige pensioner skal du oplyse den forventede årlige udbetaling, når du søger om delpension. For alle øvrige pensionsordninger skal du oplyse værdien af depotet. Følgende pensioner påvirker ikke delpensionen:

 • ATP Livslang Pension
 • ægtefælle- og samleverpension
 • børnepension
 • invalidepension (udbetaling ved tab af erhvervsevne)
 • pensioner, der er skattefri ved udbetaling, bortset fra aldersopsparing
 • sociale pensioner fra EU-/EØS-lande og Schweiz samt konventionslande.

Du vælger selv, om du vil betale ATP-bidrag, når du får delpension. Hvis du ønsker at betale ATP-bidrag, skal du oplyse det, samtidig med at du søger om delpension eller senere.

Hvis du giver besked senere, starter indbetalingen af ATP-bidrag den 1. i måneden, efter du har givet Udbetaling Danmark besked.

Delpensionen bliver tidligst udbetalt fra den 1. i måneden efter, du har søgt om delpension.

Delpension er bagudbetalt og bliver udbetalt til din NemKonto den sidste hverdag i måneden. Din delpension bliver udbetalt sidste gang i den måned, du når folkepensionsalderen.

Når du får delpension, har du pligt til at give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer, som har betydning for din delpension, fx hvis:

 • du ændrer din arbejdstid
 • du bliver syg eller arbejdsløs
 • du flytter til udlandet
 • der er ændringer til din eller din ægtefælles selvstændige virksomhed.

Arbejdstid

Er du lønmodtager, skal du give besked, hvis din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ændrer sig med mere end 2 timer, eller hvis din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid bliver mindre end 12 timer eller højere end 30 timer.

Er du selvstændig, skal du give besked, hvis forholdene i din virksomhed ændrer sig, så din arbejdstid ikke længere er gennemsnitligt 18½ timer om ugen. Det kan have betydning for din delpension.

Sygdom eller arbejdsløshed

Du skal give besked, hvis du bliver syg eller mister dit job. Du kan bevare din delpension sammen med sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge i op til 52 uger.

Flytning til udlandet

Du har ikke ret til delpension, hvis du flytter til udlandet. Du skal derfor give Udbetaling Danmark besked, hvis du flytter.

Ændringer i den selvstændige virksomhed

Hvis du er selvstændig, skal du give besked, hvis din virksomhed ophører. I en sådan situation stopper delpensionen med udgangen af den måned, hvor virksomheden bliver anset for ophørt.

Når du har fået delpension i seks måneder, sender Udbetaling Danmark en arbejdsgivererklæring, som din arbejdsgiver skal udfylde, hvis du er lønmodtager, eller en erklæring om arbejdstid, som du selv skal udfylde, hvis du er selvstændig.

På erklæringen skal der stå, hvor mange timer du har arbejdet i den forløbne periode. Herefter modtager du en erklæring én gang om året.

På baggrund af oplysningerne afgør Udbetaling Danmark, hvor meget du kan få i delpension. Hvis der er ændringer i din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i forhold til det, du modtager delpension ud fra, kan det have betydning for din delpension.​

Du kan godt skifte fra at få delpension til at få efterløn, hvis du opfylder betingelserne for at få efterløn. Du skal kontakte din a-kasse, hvis du vil søge efterløn, eller hvis du vil vide mere om dine muligheder for at få efterløn. Hvis du overgår fra delpension til efterløn, skal du give Udbetaling Danmark besked.

Hvis du søger om delpension, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark. Sagsbehandlingsfristen er 12 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning om delpension. Hvis der går længere tid, skriver Udbetaling Danmark til dig.

Udbetaling Danmark har de sidste måneder i gennemsnit været 7 uger om at behandle en ansøgning om delpension.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.  

Hvis du skal hjælpe en pårørende

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med MitID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten 'Fuldmagt til delpension'. Du kan bruge selvbetjeningen 'Giv eller send fuldmagt med MitID' i stedet.