Pension, hvis du bliver syg

Det er en god ide, at du forholder dig til din pension, hvis du bliver syg i kort eller lang tid

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du får løn, mens du er syg, betaler du automatisk stadig til din arbejdsmarkedspension. Derfor er du også stadig dækket af de forsikringer, du har gennem dine pensioner. Det er en god ide, at du kontakter dit pensionsselskab eller din pensionskasse for at få afklaret, hvilke forsikringer du er dækket af.

Du bliver ved med at optjene ret til tjenestemandspension, når du er sygemeldt, hvis du er tjenestemand og ikke bliver afskediget på grund af dit helbred.

Når du ikke får løn, betaler du ikke til en arbejdsmarkedspension, der er aftalt mellem arbejdsgivere og lønmodtager. Det betyder, at din arbejdsmarkedspension kan blive mindre. Den forsikring, der er knyttet til pensionen, vil nemlig blive betalt af selve pensionsformuen, når du ikke indbetaler et fast beløb hver måned.

Til gengæld kan du stadig være forsikret, selvom du ikke længere indbetaler. Det betyder, at du eller dine pårørende stadig kan få udbetalt et beløb, hvis du fx dør eller mister din arbejdsevne.

Du kan evt. kontakte dit pensionsselskab eller din pensionskasse for at høre, hvad der gælder i din arbejdsmarkedspensionsordning, hvis du ikke får løn.

Hvis du som tjenestemand bliver afskediget på grund af din sygdom, skal der være taget stilling til din ret til udbetaling af tjenestemandspension af helbredsmæssige grunde.

Du kan evt. kontakte Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, hvis du har spørgsmål om din pension hvis du er tjenestemand i staten. Du kan på tjenestemandspension.dk beregne pensioner ved afsked på grund af sygdom.

Kontakt din arbejdsgiver eller dit fagforbund, hvis du er tjenestemand i en kommune eller region.

Det er en god ide at være opmærksom på dine pensionsordninger og deres forsikringsdækning, hvis du er syg i længere tid, eller hvis du er syg så længe, at du ikke længere får løn. Du kan kontakte dit pensionsselskab eller pengeinstitut for at få afklaret, hvordan du er dækket i forbindelse med sygdom.

Du holder på et tidspunkt op med at få løn, hvis du er syg i en længere periode. Tidspunktet afhænger af, hvilken overenskomst eller anden aftale din arbejdsmarkedspension er omfattet af.

Det kan også være, at du har en individuel pension med forsikringer, som træder i kraft, når du bliver syg. Hvis du har en individuel pension, er det en god ide at spørge dit pensionsselskab eller pengeinstitut, om du kan få kompensation for dit løntab i større eller mindre grad.

Hvis du som tjenestemand bliver sagt op på grund af din sygdom, skal der være taget stilling til din ret til udbetaling af tjenestemandspension af helbredsmæssige grunde.

Er du syg i længere tid, er det en god ide at være opmærksom på dine pensionsordninger og de forsikringer, du er dækket af i dine pensioner.

Du kan kontakte dit pensionsselskab, din pensionskasse eller dit pengeinstitut for at få afklaret, hvordan du er dækket i forbindelse med sygdom i din arbejdsmarkedspension og evt. individuelle ordninger.

Hvis du er tjenestemand i staten, kan du få mere at vide hos Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Hvis du er tjenestemand i en kommune eller region kan du kontakte din arbejdsgiver eller dit fagforbund.

Hvis du ikke får løn, mens du er syg, har du muligvis ret til at modtage sygedagpenge. Du kan få flere oplysninger om sygedagpenge ved at kontakte kommunen.

Du indbetaler automatisk til ATP Livslang Pension, mens du modtager sygedagpenge. Hvis kommunen udbetaler sygedagpenge, bliver der indbetalt dobbelt ATP-bidrag. Når arbejdsgiveren udbetaler sygedagpenge, indbetaler du det normale ATP-bidrag. Dvs. at du betaler selv en tredjedel, mens kommunen eller din arbejdsgiver betaler to tredjedele.

Hvis du bliver så syg, at du mister din arbejdsevne helt eller delvist, kan du få hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet, og du har en række muligheder for at søge om at få udbetalt en pension for tab af erhvervsevne. Du har også mulighed for at fortsætte med at spare op til din pension.