ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension er en lovpligtig pensionsordning, som næsten alle indbetaler til. Din pension bliver automatisk udbetalt til din NemKonto, når du når pensionsalderen. Der er ingen udbetaling ved kritisk- eller livstruende sygdom.

Udbetaling ved død

Den efterladte kan have ret til et engangsbeløb fra ATP. Beløbet bliver automatisk udbetalt, medmindre I ikke er registreret som samlevere eller bor i udlandet.

ATP fremtidssikrer ATP Livslang Pension

Den 1. januar 2022 trådte en ændring af ATP Livslang Pension i kraft.

Ændringen har kun betydning for medlemmer, der har mere end 15 år til pensionsalderen.  

Selvbetjening

Her kan du finde oplysninger om din ATP Livslang Pension, se dine indbetalinger, udskyde din pension m.m.

Næste udbetaling

ATP Livslang Pension bliver udbetalt den sidste hverdag i måneden.

Kontakt ATP Livslang Pension