ATP-satser for 2024 i privat virksomhed

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Her er satserne for A-bidrag for månedslønnede i private virksomheder.

A-bidrag månedslønnede (arbejdstimer pr. måned) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. md.kr.
Mindst 117 timer 99,00 198,00  297,00 
Under 117 timer - med mindst 78 timer 66,00

132,00

198,00 
Under 78 timer - men mindst 39 timer 33,00 66,00

99,00

Under 39 timer 0,00 0,00  0,00 

Her er satserne for A-bidrag for 14-dageslønnede i private virksomheder.

A-bidrag 14-dageslønnede (arbejdstimer i 14-dagesperiode) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. 14 dage kr.
Mindst 54 timer

52,20

104,40  156,60
Under 54 timer - med mindst 36 timer 34,80  69,60

104,40 

Under 36 timer - men mindst 18 timer 17,40  34,80  52,20 
Under 18 timer

0,00 

0,00 0,00 

Her er satserne for A-bidrag for ugelønnede i private virksomheder.

A-bidrag ugelønnede (arbejdstimer pr. uge) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. uge kr.
Mindst 27 timer 26,10 52,20  78,30
Under 27 timer - med mindst 18 timer 17,40 34,80  52,20 
Under 18 timer - men mindst 9 timer 8,70  17,40  26,10
Under 9 timer 0,00 0,00 0,00 

Her er satserne for A-bidrag for løsarbejdere i private virksomheder.

Ved løsarbejdere, forstås personer med afsluttede ansættelsesforhold hos en eller flere forskellige arbejdsgivere inden for en enkelt uge, og som typisk aflønnes fra dag til dag.

A-bidrag løsarbejdere (arbejdstimer) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. time kr.
Pr. time 0,71  1,42  2,13

Modtager du løn som et fast beløb, der ikke er opgjort efter timer? Fx et honorar? Så skal du regne beløbet om til timer ud fra vores gennemsnitlige timeløn.  

Timelønssats for 2024

Mænd: 236,89 kr.
Kvinder: 213,93 kr.

Sådan beregner du dit timetal

Din brutto månedsløn divideret med vores timelønssats = antal løntimer.
Nu kan du se, hvilken sats du skal have, i afsnittet ATP-satser for månedslønnede her på siden.

Eksempel: Kvinde tjener 25.000 kr. pr. måned
25.000 kr. / 205,70 kr. (2023 timesats for kvinder) = 121,54 timer pr. måned
Da kvinden har arbejdet mere end 117 timer, bliver ATP-bidraget på 284 kr. pr. måned.