ATP-satser for 2023 i offentlig virksomhed

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

A-bidrag

Almindeligt ATP-bidrag, der gælder for alle privat ansatte og de grupper af offentligt ansatte, som ikke i 1987 valgte at fastfryse ATP-bidraget til et B-bidrag.

B-bidrag

Gælder for de grupper af offentligt ansatte, som i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i1987 valgte at fastfryse deres ATP-bidrag, og som ikke efter 1. januar 1996 har aftalt forhøjelse til et C-bidrag.

C-bidrag

Gælder for de grupper af offentligt ansatte, der siden 1988 har betalt B-bidrag, og som i deres overenskomst eller i bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår har vedtaget at forhøje dette bidrag. C-bidraget kan anvendes fra den 1. januar 1996, dog ikke før det tidspunkt, hvor parterne har bestemt, det skal gælde fra. Satserne er forhøjet pr. 1. januar 2006.

D-bidrag

Gælder for de grupper af offentlige ansatte, der siden 1988 har betalt B-bidrag, og som i deres overenskomst har vedtaget at dette bidrag skal forhøjes. D-bidraget kan anvendes fra 1. januar2006, dog ikke før parterne har bestemt, at det skal gælde fra. Bidraget er tænkt som en midlertidig overgang til C-bidraget.

E-bidrag

Bidraget gælder for en del af de ansatte på det offentlige arbejdsmarked, der er på C-bidrag. Det vil fremgå af de enkelte overenskomster, om det er C- eller E-satsen, der skal anvendes.

F-bidrag

Den 1. januar 2010 forsvandt B-bidraget, idet de berørte grupper dengang overgik til det højere D-bidrag. Fra 1. januar 2012 erstattes D-bidraget med det nye F-bidrag.

Her er satserne for bidrag til ATP Livslang Pension, når du modtager offentlige ydelser ved fravær fra arbejdsmarkedet. 

Timebidrag 1/2 bidragsandel udgør  1/3 bidragsandel udgør  Bidrag i alt pr. time kr.

Obligatorisk bidrag
(dagpenge ved ledighed og sygdom, VEU-godtgørelse m.v.)

Dobbeltbidrag pr. time

 -  1,34  4,02

Obligatorisk bidrag 
(VEU-godtgørelse til ikke-forsikrede)

Dobbeltbidrag pr. time

 2,01  -  4,02

 Frivilligt bidrag 
(Efterløn, fleksydelse, delpension og overgangsydelse)

Pr. time

 0,89  -  1,78

A-bidrag for offentlige virksomheder

Her er satserne for A-bidrag for månedslønnede i offentlige virksomheder.

A-bidrag månedslønnede (arbejdstimer pr. måned) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. md.kr.
Mindst 117 timer  94,65  189,35  284,00
Under 117 timer - med mindst 78 timer  63,10  126,25  189,35
Under 78 timer - men mindst 39 timer  31,55  63,10  94,65
Under 39 timer  0,00  0,00  0,00

Her er satserne for A-bidrag for 14-dageslønnede i offentlige virksomheder.

A-bidrag 14-dageslønnede (arbejdstimer i 14-dagesperiode) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. 14 dage kr.
Mindst 54 timer  49,80  99,60  149,40
Under 54 timer - med mindst 36 timer  33,20  66,40  99,60
Under 36 timer - men mindst 18 timer  16,60  33,20  49,80
Under 18 timer  0,00  0,00  0,00

Her er satserne for A-bidrag for ugelønnede i offentlige virksomheder.

A-bidrag ugelønnede (arbejdstimer pr. uge) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. uge kr.
Mindst 27 timer  24,90  49,80  74,70
Under 27 timer - med mindst 18 timer  16,60  33,20  49,80
Under 18 timer - men mindst 9 timer  8,30  16,60  24,90
Under 9 timer  0,00  0,00  0,00

Her er satserne for A-bidrag for løsarbejdere i offentlige virksomheder.

Ved løsarbejdere, forstås personer med afsluttede ansættelsesforhold hos en eller flere forskellige arbejdsgivere inden for en enkelt uge, og som typisk aflønnes fra dag til dag.

A-bidrag løsarbejdere (arbejdstimer) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. time kr.
Pr. time  0,67  1,34  2,01

B-bidrag for offentlige virksomheder

Her er satserne for B-bidrag for månedslønnede i offentlige virksomheder.

B-bidrag månedslønnede (arbejdstimer pr. måned) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. md.kr.
Mindst 117 timer  32,40  64,80 97,20
Under 117 timer - med mindst 78 timer  21,60  43,20  64,80
Under 78 timer - men mindst 39 timer  10,80  21,60  32,40
Under 39 timer  0,00  0,00  0,00

Her er satserne for B-bidrag for 14-dageslønnede i offentlige virksomheder.

B-bidrag 14-dageslønnede (arbejdstimer i 14-dagesperiode) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. 14 dage kr.
Mindst 54 timer  17,10  34,20  51,30
Under 54 timer - med mindst 36 timer 11,40  22,80  34,20
Under 36 timer - men mindst 18 timer 5,70 11,40 17,10
Under 18 timer  0,00  0,00  0,00

Her er satserne for B-bidrag for ugelønnede i offentlige virksomheder.

B-bidrag ugelønnede (arbejdstimer pr. uge) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. uge kr.
Mindst 27 timer  8,55  17,10  25,65
Under 27 timer - med mindst 18  5,70  11,40  17,10
Under 18 timer - men mindst 9 timer  2,85 5,70  8,55
Under 9 timer  0,00  0,00  0,00

Her er satserne for B-bidrag for løsarbejdere i offentlige virksomheder.

Ved løsarbejdere, forstås personer med afsluttede ansættelsesforhold hos en eller flere forskellige arbejdsgivere inden for en enkelt uge, og som typisk aflønnes fra dag til dag.

B-bidrag løsarbejdere (arbejdstimer) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. time kr.
Pr. time  0,25 0,50 0,75

C-bidrag for offentlige virksomheder

Her er satserne for C-bidrag for månedslønnede i offentlige virksomheder.

C-bidrag månedslønnede (arbejdstimer pr. måned) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. md. kr.
Mindst 117 timer  62,25  124,55  186,80
Under 117 timer - med mindst 78 timer  41,50  83,05  124,55

Under 78 timer  -  med mindst 39 timer

20,75  41,50  62,25
Under 39 timer  0,00  0,00  0,00

Her er satserne for C-bidrag for 14-dageslønnede i offentlige virksomheder.

C-bidrag 14-dageslønnede (arbejdstimer i 14-dagesperiode) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. 14 dage kr.
Mindst 54 timer  32,70  65,40  98,10
Under 54 timer - med mindst 36 timer  21,80  43,60  65,40
Under 36 timer - men mindst 18 timer  10,90  21,80  32,70
 Under 18 timer  0,00  0,00  0,00

Her er satserne for C-bidrag for ugelønnede i offentlige virksomheder.

C-bidrag ugelønnede (arbejdstimer pr. uge) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. uge kr.
Mindst 27 timer  16,35  32,70  49,05
Under 27 timer - med mindst 18 timer  10,90  21,80  32,70
Under 18 timer - men mindst 9 timer  5,45  10,90  16,35
Under 9 timer  0,00  0,00  0,00

Her er satserne for C-bidrag for løsarbejdere i offentlige virksomheder.

Ved løsarbejdere, forstås personer med afsluttede ansættelsesforhold hos en eller flere forskellige arbejdsgivere inden for en enkelt uge, og som typisk aflønnes fra dag til dag.

C-bidrag løsarbejdere (arbejdstimer) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. time kr.
Pr. time  0,44  0,88  1,32

D-bidrag for offentlige virksomheder

Her er satserne for D-bidrag for månedslønnede i offentlige virksomheder.

D-bidrag månedslønnede (arbejdstimer pr. måned) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. md. kr.
Mindst 117 timer  52,65  105,35  158,00
Under 117 - men mindst 78  35,10  70,25  105,35
Under 78 - men mindst 39  17,55  35,10  52,65
Under 39 timer  0,00  0,00  0,00

Her er satserne for D-bidrag for 14-dageslønnede i offentlige virksomheder.

D-bidrag 14-dageslønnede (arbejdstimer i 14-dagesperiode) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. 14 dage kr.
Mindst 54 timer  27,90  55,80  83,70
Under 54 timer - med mindst 36 timer 18,60  37,20  55,80
Under 36 timer - men mindst 18 timer  9,30 18,60  27,90
Under 18 timer  0,00  0,00  0,00

Her er satserne for D-bidrag for ugelønnede i offentlige virksomheder.

D-bidrag ugelønnede (arbejdstimer pr. uge) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. uge kr.
Mindst 27 timer 13,95  27,90  41,85
 Under 27 -  men mindst 18 timer   9,30  18,60  27,90
 Under 18 - men mindst 9 timer  4,65  9,30  13,95
 Under 9 timer  0,00  0,00  0,00

Her er satserne for D-bidrag for løsarbejdere i offentlige virksomheder.

Ved løsarbejdere, forstås personer med afsluttede ansættelsesforhold hos en eller flere forskellige arbejdsgivere inden for en enkelt uge, og som typisk aflønnes fra dag til dag.

D-bidrag løsarbejdere (arbejdstimer) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. time kr.
Pr. time  0,38 0,76  1,14

E-bidrag for offentlige virksomheder

Her er satserne for E-bidrag for månedslønnede i offentlige virksomheder.

E-bidrag månedslønnede (arbejdstimer pr. måned) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. md. kr.
Mindst 117 timer  73,05  146,15  219,20
Under 117 timer - med mindst 78 timer  48,70  97,45  146,15
Under 78 timer - men mindst 39 timer  24,35  48,70 73,05
Under 39 timer  0,00  0,00  0,00

Her er satserne for E-bidrag for 14-dageslønnede i offentlige virksomheder.

E-bidrag 14-dageslønnede (arbejdstimer i 14-dagesperiode) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. 14 dage kr.
Mindst 54 timer  38,40  76,80  115,20
Under 54 timer - med mindst 36 timer  25,60  51,20  76,80
Under 36 timer - men mindst 18 timer  12,80  25,60  38,40
Under 18 timer  0,00  0,00  0,00

Her er satserne for E-bidrag for ugelønnede i offentlige virksomheder.

E-bidrag ugelønnede (arbejdstimer pr. uge) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. uge kr.
Mindst 27 timer  19,20  38,40  57,60
Under 27 timer - med mindst 18 timer  12,80  25,60  38,40
Under 18 timer - men mindst 9 timer  6,40  12,80  19,20
Under 9 timer  0,00  0,00  0,00

Her er satserne for E-bidrag for løsarbejdere i offentlige virksomheder.

Ved løsarbejdere, forstås personer med afsluttede ansættelsesforhold hos en eller flere forskellige arbejdsgivere inden for en enkelt uge, og som typisk aflønnes fra dag til dag.

E-bidrag løsarbejdere (arbejdstimer) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. time kr.
Pr. time  0,52  1,04  1,56

F-bidrag for offentlige virksomheder

Her er satserne for F-bidrag for månedslønnede i offentlige virksomheder.

F-bidrag månedslønnede (arbejdstimer pr. måned) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. md. kr.
Mindst 117 timer  83,85  167,75 251,60
Under 117 timer - med mindst 78 timer  55,90  111,85 167,75
Under 78 timer - men mindst 39 timer  27,95 55,90  83,85
Under 39 timer  0,00  0,00  0,00

Her er satserne for F-bidrag for 14-dageslønnede i offentlige virksomheder.

F-bidrag 14-dageslønnede (arbejdstimer i 14-dagesperiode) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. 14 dage kr.
Mindst 54 timer  44,10  88,20  132,30
Under 54 timer - med mindst 36 timer 29,40  58,80  88,20
Under 36 timer - men mindst 18 timer  14,70  29,40  44,10
Under 18 timer  0,00  0,00  0,00

Her er satserne for F-bidrag for ugelønnede i offentlige virksomheder.

F-bidrag ugelønnede (arbejdstimer pr. uge) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. uge kr.
Mindst 27 timer  22,05  44,10  66,15
Under 27 timer - med mindst 18 timer  14,70  29,40 44,10
Under 18 timer - men mindst 9 timer  7,35  14,70  22,05
Under 9 timer  0,00  0,00  0,00

Her er satserne for F-bidrag for løsarbejdere i offentlige virksomheder.

Ved løsarbejdere, forstås personer med afsluttede ansættelsesforhold hos en eller flere forskellige arbejdsgivere inden for en enkelt uge, og som typisk aflønnes fra dag til dag.

F-bidrag løsarbejdere (arbejdstimer) Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr.  Bidrag i alt pr. time kr.
Pr. time  0,60  1,20  1,80