Se din pensionsalder

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du får først udbetalt din pension fra ATP, når du når folkepensionsalderen. Det er ikke muligt at få din ATP Livslang Pension udbetalt før folkepensionsalderen. Det gælder også, hvis du fx får tilkendt førtidspension, lider af en livstruende sygdom eller flytter til et andet land end Danmark. Folkepensionsalderen afhænger af, hvornår du er født.

Ca. 3 måneder før din pensionsalder modtager du et brev fra ATP med oplysninger om, hvornår og hvor meget du får udbetalt. Er du født i december eller januar, vil du modtage brevet ca. 1 måned før din pensionsalder.

Pengene overføres automatisk til din NemKonto. Her kan du se, hvornår du kan få folkepension og ATP Livslang Pension:

Fødselsdato Folkepensionsalder
31. december 1953 eller tidligere 65 år
1. januar 1954 – 30. juni 1954 65 ½ år
1. juli 1954 – 31. december 1954 66 år
1. januar 1955 – 30. juni 1955 66 ½ år
1. juli 1955 – 31. december 1962 67 år
1. januar 1963 - 31. december 1966 68 år

1. januar 1967 eller senere                                                      69 år
________________________________________________________________________________________________
Du kan vælge at udskyde din pension fra ATP. Læs mere om at udskyde her: