Klag til Ankenævnet for Tilsynsafgørelser

Her kan du klage over en afgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed om:

 • midlertidig fratagelse af autorisation
 • indskrænkning af virksomhedsområde
 • afgørelser om arbejdsforbud og suspension

Sådan gør du

Hav disse oplysninger klar:

 • Afgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Hvis du klager på vegne af en sundhedsperson, skal du have navn og adresse på sundhedspersonen
 • Fuldmagt, hvis du klager på vegne af en sundhedsperson
 • Du skal udfylde alle obligatoriske felter (markeret med *).
 • Får du undervejs brug for at finde flere oplysninger til din klage, kan du gemme en kladde af klageskemaet. En kladde gemmes automatisk i 14 dage.
 • Se hele din klage igennem på opsummeringssiden, inden du indsender den.
 • Klik på ”Indsend”.
 • Hvis du ønsker en kopi af din klage og en kvittering, skal du klikke på "Hent kopi af det indsendte skema".

Kontakt

72 33 05 00

stpk@stpk.dk

Olof Palmes Allé 18 H
8200 Aarhus N