Klag til Det Psykiatriske Patientklagenævn

Der er ingen krav til, hvordan klagen skal se ud. Den kan være både mundtlig og skriftlig. Klagen afleveres - eventuelt via din patientrådgiver - til hospitalet eller det psykiatriske center, der har pligt til at sørge for, at din klage sendes videre til Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Sådan gør du

Send en skriftlig klage

Du sender din skriftlige klage via Videre-knappen. Der er ingen krav til, hvordan klagen skal se ud. Du kan både sende klagen via Digital Post eller som mail.

Styrelsen for Patientklager er sekretariat for Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Mundtlig klage

Du kan afgive en mundtlig klage til hospitalet eller det psykiatriske center. Du kan vælge at gøre det gennem din patientrådgiver.

Kontakt

72 33 05 00

stpk@stpk.dk

Olof Palmes Allé 18 H
8200 Aarhus N