Klag til Det Psykiatriske Ankenævn

Her kan du klage over afgørelser fra Det Psykiatriske Patientklagenævn, hvis afgørelsen omhandler:

  • Tvangsbehandling
  • Fysisk magtanvendelse
  • Indgivelse af beroligende middel med magt
  • Personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse
  • Personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer
  • Aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland.


Sådan gør du

For at udfylde klagen, skal du have disse oplysninger klar:

  • Den afgørelse, du klager over.
  • Dato/periode, som din klage handler om.
  • Fuldmagt, hvis du klager på vegne af en anden person.

Herefter udfylder du alle obligatoriske felter (markeret med *).

Print eller gem, inden du indsender, hvis du ønsker en kopi af din klage.

Du kan se hele din klage igennem på opsummeringssiden, inden du sender den.

Klik på ”Indsend”. Herefter modtager du en kvittering til den mail, du oplyser.

Får du undervejs brug for at finde flere oplysninger til din klage, kan du gemme en kladde af klageskemaet. En kladde gemmes automatisk i 14 dage.

Kontakt

72 33 05 00

stpk@stpk.dk

Olof Palmes Allé 18 H
8200 Aarhus N