Klag til Ankenævnet for Besøgsrestriktioner

Her kan du som person med bopæl eller ophold på en behandlings-, pleje- eller omsorgsinstitution klage over et påbud om restriktioner for, forbud mod adgangen til eller brug af:

  • kommunale plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser, anbringelsessteder, botilbud eller lignende private alternativer
  • offentlige og private sygehuse, klinikker, anbringelsessteder eller lignende
  • et behandlingssted, institution eller lignende

Klag på egne vegne

Klik på Videre, udfyld klagen, send digitalt.

Klag på andres vegne

Hvis du vil klage på andres vegne, skal du benytte selvbetjeningen under Øvrig selvbetjening.

Sådan gør du

Hav disse oplysninger klar:

  • Navn og adresse på den behandlings-, pleje- eller omsorgsinstitution som du bor eller opholder dig på
  • Hvornår du fik oplysning om besøgsrestriktionen

Kontakt

72 33 05 00

stpk@stpk.dk

Olof Palmes Allé 18 H
8200 Aarhus N