Oplys indkomst som førtidspensionist i udlandet

Her kan du give Udbetaling Danmark besked om din indkomst, hvis du er førtidspensionist og bor i udlandet.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten. International Pension arbejder på at gøre blanketten webtilgængelig. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, International Pension.

Sådan gør du

Før du går i gang med at udfylde erklæringen, er det en god ide at have oplysninger om dine indkomster og formue klar. Alt efter hvilke indkomster du har, kan det fx være årsopgørelser fra din bank, fra din arbejdsgiver og dine pensionspapirer.

  • Klik på 'Videre'
  • Udfyld erklæringen så udførligt som muligt
  • Send erklæringen til Udbetaling Danmark.

Kontakt