Ansøg om helbredstillæg (anvendes af pårørende eller nærtstående)

Her kan du som pårørende eller nærtstående ansøge om helbredstillæg. Helbredstillæg er et særligt tilskud til folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension efter reglerne fra før 2003 med begrænsede indtægter ved siden af pensionen og med begrænset formue.

Når du er færdig med ansøgningen, har du mulighed for at fortsætte direkte til at oplyse om formueforhold. Ansøgningen vil ikke kunne behandles uden disse oplysninger.