Kom godt i gang med din barsel

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Der er mange ting, der er rart at have styr på, før den lille ny kommer. I denne guide kan du få hjælp til at komme godt i gang med din barsel, hvis du venter barn og kan få barselsdagpenge.

For at få barselsdagpenge, skal du bl.a.:

 • være i job og opfylde betingelserne for arbejde eller
 • være ledig med ret til arbejdsløshedsdagpenge og
 • være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet. 

Barsel - et samarbejde mellem flere parter

Din orlov med barselsdagpenge er et samarbejde mellem flere parter, som er afhængige af hinanden, for at tingene glider bedst muligt:

 • Dig og barnets anden forælder
 • Jeres arbejdsgiver eller a-kasse
 • Udbetaling Danmark.

Det er vigtigt, at tingene sker i den rigtige rækkefølge. Undervejs i guiden her kan du blive klogere på, hvad der skal ske, hvem der skal gøre noget, og hvornår du skal gøre noget.

Tjek med dit arbejde

Hvis du er i arbejde, kan der være aftaler eller overenskomster med din arbejdsgiver, som giver dig ret til mere, end du har ret til ifølge barselsloven. Det kan fx være løn under orloven eller ret til at gå på orlov tidligere end 4 uger før forventet fødsel.

Udbetaling Danmark kender ikke de overenskomster eller aftaler, du har hos din arbejdsgiver. Start derfor altid med at tjekke din overenskomst eller kontrakt. Få hjælp af din arbejdsgiver eller fagforeningen.

Får du løn under orloven, får din arbejdsgiver barselsdagpengene imens. Derfor er det som regel en forudsætning for løn under barsel, at du har ret til barselsdagpenge.

Hvis du arbejder, afhænger betingelserne for at få barselsdagpenge af, om du er lønmodtager, ledig, selvstændig m.m.

Som lønmodtager kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder disse tre betingelser:

 • Du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
 • Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
 • Du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

Udbetaling Danmark får automatisk oplysningerne om din ansættelse og timer fra din arbejdsgiver.

Find flere svar

Læs eventuelt mere under ’Kan jeg få barselsdagpenge’ her:

Er du gået på orlov før den 1. juli 2018 gælder andre betingelser.

Særlige regler i nogle situationer

I nogle situationer gælder særlige regler, som det er vigtigt, at du sætter dig godt ind i.

Barn født den 2. august 2022 eller senere:

Barn født før den 2. august 2022:

Hvornår du skal søge barselsdagpenge afhænger af, om du får løn under orloven. 

Hvis du får løn under orloven

Hvis du får løn under orloven, får din arbejdsgiver udbetalt barselsdagpengene imens. Det kaldes refusion. Du kan først selv søge barselsdagpenge, når lønnen stopper.

Din arbejdsgiver skal give Udbetaling Danmark besked, når lønnen stopper. Det kan de tidligst gøre på din første dag uden løn. Så snart din arbejdsgiver har givet besked, får du automatisk et brev om at søge barselsdagpenge.

De skal også give besked, hvis en del af din løn stopper. I nogle tilfælde kan du så få et beløb i barselsdagpenge ved siden af lønnen.

Har du ikke fået brevet, kort efter lønnen stopper, skal du kontakte din arbejdsgiver for at komme i gang med at søge. Du skal have søgt, senest 8 uger efter hele eller dele af din løn er stoppet.

Hvis du ikke ved, hvilken dag din løn stopper, skal du spørge din arbejdsgiver. Udbetaling Danmark ved det først, efter din løn er stoppet, og din arbejdsgiver har givet besked.

Hvis du ikke får løn under orloven

Hvis du ikke får løn under orloven, skal du selv søge om barselsdagpenge fra orlovens start.

Din arbejdsgiver eller a-kasse skal først give Udbetaling Danmark besked om, at du går på orlov. Det kan de tidligst gøre din første dag på orlov.

Så snart de har givet besked, får du et brev med link til at søge barselsdagpenge. Her står der også, hvornår du senest skal have søgt.

Har du ikke fået brevet, kort efter du er gået på orlov, skal du kontakte din arbejdsgiver eller a-kasse for at komme i gang med at søge.

Når du går på barsel fra et job, afhænger din økonomi af, om du får løn under orloven. Du skal selvfølgelig opfylde betingelserne for at få barselsdagpenge. Se øverst på siden.

Husk også at varsle din arbejdsgiver og søge barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark indenfor fristerne.

Hvis du får løn under orloven

Hvis du får fuld løn under hele eller en del af din orlov, får du normalt den samme løn, som du gjorde før orloven. Men tjek med din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver kan søge om at få dine barselsdagpenge i refusion, når du får løn.

Når din løn stopper, kan du få barselsdagpenge for de uger, der er tilbage af orloven. Din arbejdsgiver skal give besked til Udbetaling Danmark. Det kan de tidligst gøre, den dag din løn stopper. Derefter får du automatisk et brev med et link til at søge barselsdagpenge. Har du ikke fået brev, kort efter at ugerne med løn stopper, skal du kontakte din arbejdsgiver. Du skal have søgt barselsdagpenge, senest 8 uger efter lønnen er stoppet.

Hvis du ikke får løn under orloven

Hvis du ikke får løn, kan du få barselsdagpenge under orloven. Det er din arbejdsgiver, der skal give Udbetaling Danmark besked om din orlov. Det kan de tidligst gøre din første dag på orlov. Så snart din arbejdsgiver har givet besked, får du et brev med et link til at søge. Her står der også, hvornår du senest skal have søgt.

Hvor meget får jeg i barselsdagpenge?

Hvis du holder fuld orlov, er ansat 37 timer om ugen og får over 20.359,00 kr. (brutto) i månedsløn vil du få højeste dagpengesats på 4.695 kr. (2024) om ugen før skat (4.550 kr. om ugen i 2023). 
Bruttolønnen er din grundløn og sædvanlige tillæg fratrukket AM-bidrag, feriegodtgørelse, søgnehelligdagsbetaling, pensionsbidrag og ATP-bidrag.

Er du ansat mindre end 37 timer om ugen eller får mindre i timen end 126,89 kr., (122,97 kr. i timen i 2023) kan du regne beløbet ud på denne måde:

’Antal arbejdstimer om ugen’ gange ’din timeløn minus AM-bidrag (højst 126,89 kr.)’

Du kan dog højst få 4.695 kr. om ugen (2024).

Du får penge for 4 eller 5 uger ad gangen

Barselsdagpengene bliver udbetalt den sidste torsdag i måneden. Tirsdagen før får du et udbetalingsbrev i Digital Post. Du får udbetalt barselsdagpenge for enten 4 eller 5 uger ad gangen.

Med fuld orlov og højeste dagpenge giver det:

 • 4 ugers udbetaling: 18.780 kr. før skat (2024)
 • 5 ugers udbetaling: 23.475 kr. før skat (2024)

Når du er gået på orlov, kan du hver måned se din næste udbetaling i ’Min barsel’, der er din personlige barselsside.

Find flere svar ud fra din situation

Barn født den 2. august 2022 eller senere:

Barn født før den 2. august 2022:

Hvis du går på barsel som ledig med ret til arbejdsløshedsdagpenge og i øvrigt opfylder betingelserne, kan du få barselsdagpenge under din orlov. Du skal under orloven være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

Hvor meget får jeg i barselsdagpenge?

Du vil som udgangspunkt få det samme i barselsdagpenge, som du har fået i almindelige dagpenge.

Der kan dog være situationer, hvor du kan få mere i barselsdagpenge, fx hvis du:

 • får nedsatte arbejdsløshedsdagpenge, men under barslen får ret til en højere sats, fx fordi du bliver forsørger
 • deltager i et tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 33a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Din a-kasse skal melde orloven

Det er en god ide at give besked til din a-kasse så hurtigt som muligt. Du skal give besked om din orlov senest 8 uger efter fødslen. Hvis orloven starter på et senere tidspunkt efter fødslen, skal du give a-kassen besked senest 8 uger efter første fraværsdag.

Din a-kasse giver så besked til Udbetaling Danmark om, at du går på orlov. De kan tidligst give besked den første dag, du er på orlov.

Så snart Udbetaling Danmark har fået beskeden, får du automatisk et brev med et link til at søge barselsdagpenge. Husk at søge indenfor fristen, som står i brevet.

Du får penge for 4 eller 5 uger ad gangen

Barselsdagpengene bliver udbetalt den sidste torsdag i måneden. Tirsdagen før får du et udbetalingsbrev i Digital Post. Du får for enten 4 eller 5 uger ad gangen, som du kender det fra de almindelige dagpenge.

Når du er gået på orlov, kan du hver måned se din næste udbetaling i ’Min barsel’, der er din personlige barselsside.

Find flere svar ud fra din situation

Barn født den 2. august 2022 eller senere:

Barn født før den 2. august 2022:

Der er mange muligheder for at planlægge den orlov, der passer til netop jer. Derfor er det vigtigt, at I overvejer, hvad der er vigtigst for jer.

Planlæg jeres orlov

Forstå mulighederne og få hjælp til at planlægge orloven, så den passer til jer:

Leg med jeres egen barselsplan

I kan lege med fordelingen af orloven, før I beslutter jer. Indtast blot terminsdatoen og prøv jer frem. 

Når du skal eller er på barsel, er der forskellige ting du skal huske at gøre på bestemte tidspunkter, fx

 • give besked om fødsel og orlov til arbejdsgiver eller a-kasse
 • søge barselsdagpenge
 • tjekke Digital Post
 • give besked, hvis noget ændrer sig.

Du kan først søge, når din arbejdsgiver eller a-kasse har givet besked til Udbetaling Danmark, og du får et brev med linket. Vær opmærksom på fristerne, som du kan læse i brevet fra Udbetaling Danmark og på borger.dk.

Hold øje med din digitale post

Under din barsel kan du få breve fra Udbetaling Danmark, som du skal reagere på. Du kan fx få breve om at tjekke oplysninger om din barsel, sende dokumentation eller om at søge barselsdagpenge.

Typisk er der frister, du skal overholde. Så husk at læse din digitale post, selvom der er masser af andet at se til.

Giv besked – det er let at gøre digitalt

Når du er på barsel, skal du huske at give besked, hvis de oplysninger, Udbetaling Danmark har om din barsel, ikke længere passer. Det kan fx være, hvis du holder ferie eller starter tidligere på jobbet end planlagt.

Du giver besked digitalt i ’Min barsel’, der er din personlige barselsside.

Må jeg rejse til udlandet?

Du må gerne rejse til udlandet, mens du holder orlov med dit barn og får barselsdagpenge. Det skal Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge, ikke have besked om. Hvis du får andre offentlige ydelser, skal du i nogle tilfælde give besked, hvis du rejser til udlandet i længere tid.

Du skal dog give Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge, besked på din personlige side ’Min barsel’, hvis du holder ferie med løn eller feriepenge eller i øvrigt afbryder din orlov. Du skal have lovligt ophold i Danmark, når dit fravær starter.

Hvis du bliver udstationeret eller flytter, kan du her læse mere om, hvad der gælder under 'Barsel i udlandet':

Må jeg uddanne mig?

Du må gerne uddanne dig under orloven, så længe du er sammen med dit barn hver dag, dvs. fysisk tilbringer tid sammen med barnet. 

Hvis din uddannelse er SU-berettiget, kan du godt modtage SU og barselsdagpenge på samme tid. Barselsdagpenge tæller med som indkomst i dit fribeløb hos SU. Du kan i nogle tilfælde få mere i SU som forælder.

Hvis du stopper orloven for at begynde på en uddannelse, kan du ikke gemme resten af orloven til senere. Det skyldes, at du skal genoptage dit arbejde fuldt ud for at kunne udskyde orlov og gemme den til senere.

Læs mere om at være studerende på barsel:

Må jeg få mine feriepenge under orloven?

Du kan få dine feriepenge udbetalt uden at holde ferien, hvis din barsel eller sygemelding betyder, at du ikke kan nå at holde ferien.

Det skyldes, at barsel betragtes som en feriehindring. Du skal ikke give Udbetaling Danmark besked, hvis du hæver feriepengene uden at holde ferie.

Læs eventuelt mere her:

Må jeg holde ferie under orloven?

Hvis du holder ferie, skal du stoppe din orlov imens. Du kan nemlig ikke være på ferie med løn eller feriepenge og samtidig få barselsdagpenge. Du skal altid give besked om ferie på din personlige side ’Min barsel’. I nogle tilfælde skal du søge igen, når ferien er slut.

Hvis du holder ferie i en fuld kalenderuge - fra mandag til søndag – eller længere, skal du stadig opfylde betingelserne for barselsdagpenge, når ferien er slut.

Hvis du er selvstændig, skal du være ekstra opmærksom på konsekvenserne af ferie. Læs mere om betingelserne under ”Kan jeg få barselsdagpenge?” her:

… jeg bliver syg under graviditeten?

Hvis du bliver sygemeldt på grund af din graviditet, fx med bækkenløsning eller svangerskabsforgiftning, skal du sygemelde dig hos din arbejdsgiver eller a-kasse.

Din arbejdsgiver skal give Udbetaling Danmark besked om sygefraværet senest 5 uger efter første fraværsdag. Hvis du er selvstændig, skal du selv give Udbetaling Danmark besked senest 3 uger efter første sygefraværsdag.

Når din arbejdsgiver eller a-kasse har givet Udbetaling Danmark besked, får du et brev om at søge barselsdagpenge eller tjekke oplysninger fra din arbejdsgiver.

Når du har søgt, bestiller Udbetaling Danmark i de fleste tilfælde en særlig lægeattest hos din læge. Du får samtidig et brev om, at du skal bestille tid hos lægen for at få lavet lægeattesten. Her står der også, hvornår Udbetaling Danmark skal have modtaget lægeattesten.

Selvom du måske tidligere har fået lavet en almindelig lægeattest, skal du bestille tid til den særlige lægeattest. Det skyldes, at Udbetaling Danmark skal bruge nogle bestemte oplysninger fra lægen. Du skal ikke betale for den særlige lægeattest. Læs mere her: 

… mit barn bliver indlagt?

Hvis dit barn bliver indlagt inden for de første 46 uger efter fødslen, skal du huske at få et indlæggelsesbevis fra hospitalet.

Hvis du holder orlov under indlæggelsen, skal du bruge indlæggelsesbeviset for at få ekstra dagpenge for de hverdage, barnet har været indlagt.

Hvis du ikke holder orlov under indlæggelsen, kan du udsætte orloven, til barnet udskrives.

Du kan læse mere under ’Hvad gør jeg ved sygdom under graviditet og barsel’ her:

… jeg stopper på mit arbejde?

Hvis du stopper på dit arbejde, kort før du skal på barsel, og du ikke starter på et andet arbejde, skal du melde dig ledig og stille dig til rådighed i dit jobcenter for at have ret til barselsdagpenge under orloven. Det gælder også, selvom du bare har en enkelt dag mellem dit job og orlovens start.

Hvis du stopper på dit arbejde dagen før, du går på barsel, behøver du ikke melde dig ledig.

Hvis din ansættelseskontrakt udløber, mens du er på barsel, bliver dine barselsdagpenge fortsat udbetalt. Har du ikke fået den højeste dagpengesats under barslen, kan du kontakte os igen for at få beregnet dine barselsdagpenge som ledig. I nogle tilfælde kan du få et højere beløb. Læs eventuelt mere her: