Familieydelser

Få overblik over dine familieydelser

På din personlige side kan du:

  • se, hvad du får udbetalt næste gang
  • se beskeder fra Udbetaling Danmark og status på dine ansøgninger
  • give besked om ændringer til din situation.

Næste udbetaling

Børneydelse (0-14 år - hvert kvartal):

20.04.2020

Ungeydelse (15-17 år - hver måned):

20.03.2020

Midlertidigt børnetilskud:

05.03.2020

Nyt midlertidigt børnetilskud

Læs om det nye midlertidige børnetilskud til familier, der fx er nedsat pga. kontanthjælpsloftet: