Få feriepenge udbetalt

Du kan bestille dine feriepenge digitalt

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Søg om udbetaling af feriepenge

Du kan se hvor mange feriepenge, du har optjent og få dem udbetalt ved at klikke på 'Start'.

Har du ikke et NemID?

Her kan du læse mere om, hvordan du bestiller dine feriepenge, hvis ikke du har NemID:

Holder du ferie i weekenden eller på helligdage?

Du kan ikke holde ferie på det ugentlige fridøgn, som for de fleste lønmodtagere er søndag.

Du kan heller ikke holde ferie på dage, der er traditionelle helligdage i Danmark, medmindre du normalt arbejder på disse dage. Vær opmærksom på, at den 1. maj, den 5. juni (Grundlovsdag), den 24. og den 31. december ikke er helligdage. 

Er du ledig og får dagpenge fra din a-kasse, må du gerne holde ferie på helligdage, som ikke falder på en lørdag eller søndag og få udbetalt feriepenge.

Du skal som udgangspunkt holde ferie for at få dine feriepenge udbetalt. Du må derfor som hovedregel ikke modtage feriepenge samtidig med, at du modtager en offentlig ydelse, som fx arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp under ferien.

Hvis du modtager en offentlig ydelse, skal du give besked om din ferie til din a-kasse, Udbetaling Danmark eller kommunen. Du kan få mere information i din a-kasse, Udbetaling Danmark eller kommunen.

Er du studerende på SU?

Du bliver ikke modregnet i SU, når du får udbetalt feriepenge. Du skal bestille feriepenge, som hvis du holder ferie. Du kan oplyse en vilkårlig dato i ferieåret.

Hvis du har et job ved siden af dine studier, skal du holde ferie fra jobbet i den periode, du bestiller feriepenge for.

Vær opmærksom på, at feriepenge tæller med i din årlige indkomst i det år, du har optjent dem. Hvis du har tjent for meget, kan du risikere at skulle betale SU tilbage.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om en midlertidig lønkompensationsordning for arbejdsgivere, der sender medarbejdere hjem med løn i stedet for at afskedige. Medarbejderne sendes hjem som følge af udbruddet af coronavirus/covid-19.

Medarbejdere skal i perioden, de er sendt hjem, afvikle op til fem feriedage eller anden frihed som fx afspadsering.

Hvis du er sendt hjem af din arbejdsgiver efter reglerne om lønkompensation, og du ikke har restferie tilbage i dette ferieår, kan du bestille op til fem feriedage på forskud for det kommende ferieår, der starter den 1. maj 2020.

Hvordan bestiller jeg?

Du kan bestille ferie ved at trykke ’Start’ øverst på denne side. Du skal logge ind med NemID.

I selvbetjeningsløsningen vælger du en første feriedag i perioden 9. marts-30. april 2020 og oplyser, hvor mange feriedage du holder. Du kan højst bestille fem feriedage på forskud.

Når du har bestilt dine feriepenge, sender Feriepengeinfo besked til den, der skal udbetale pengene.

Udbetaling af dine feriepenge afhænger af, hvilken dato du har bestilt som den første feriedag, og hvem der skal udbetale dem til dig. Din første feriedag kan tidligst være den 1. maj.

Når FerieKonto udbetaler

Dine feriepenge bliver tidligst udbetalt en måned før din første feriedag.

Hvis du bestiller dine feriepenge mindre end fire uger før din første feriedag, bliver pengene udbetalt til din NemKonto inden fire bankdage.

Hvis du er tilmeldt NemSMS, får du besked, når FerieKonto udbetaler dine feriepenge.

Når din arbejdsgiver eller anden feriekasse udbetaler

Det er forskelligt, hvornår arbejdsgivere eller andre feriekasser udbetaler feriepenge. Du skal derfor kontakte den, der skal udbetale dine feriepenge, hvis du vil vide, hvornår pengene bliver udbetalt.

Er du i tvivl om, hvem der skal udbetale dine feriepenge, kan du se det her:

Dine feriepenge bliver udbetalt af FerieKonto, din arbejdsgiver eller en feriekasse. Nedenfor kan du se et overblik over dine optjente feriepenge, og hvordan du bestiller dem. Du kan se under hvert enkelt ansættelsesforhold, hvem der skal udbetale feriepengene til dig.

Feriepenge til gode fra tidligere ferieår

Efter ferieåret udløber den 30. april, er det muligt at få feriepenge udbetalt, hvis de stammer fra den 5. ferieuge eller fra et ansættelsesforhold, hvor du er fratrådt senest den 30. april. Du skal bestille dem inden den 30. september.

Har du ikke NemID, eller har du modtaget offentlige ydelser i ferieåret 2019/2020, skal du ansøge med en blanket:

Efter den 30. september bliver pengene overført til en feriefond, og du skal derfor ansøge om pengene hos dem.

Hvis pengene er blevet overført til en feriefond

Hvis det er FerieKonto, der har overført pengene, skal du sende dokumentation på, at du har holdt ferien. Dokumentationen skal sendes til Arbejdsmarkedets Feriefond, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V.

Hvis det er din arbejdsgiver eller en anden feriekasse, der har overført pengene, skal du kontakte dem for at få oplyst, hvilken feriefond de har overført pengene til.

Uanset hvilken feriefond, der har fået overført dine feriepenge, skal du sende dokumentation på, at du har holdt ferie. Dokumentation kan være:

 • lønsedler fra din arbejdsgiver på ferietidspunktet
 • udbetalingsspecifikation fra din a-kasse
 • kontrakt fra tjenestestedet, hvis du holdt ferie under værnepligt
 • udbetalingsmeddelelse fra din kommune.

Hvis du har været forhindret i at holde ferie

Frem til den 30. september kan du bestille feriepenge på borger.dk, hvis særlige forhold har forhindret dig i at holde ferie. Det kan fx være på grund af barsel, sygdom eller værnepligt.

Efter den 30. september kan du ikke bestille dem på borger.dk, men du skal søge om dem. Send en besked med dokumentation for at have været forhindret til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Digital Post her på borger.dk.

Dine feriepenge bliver forældede

Du skal huske at bestille dine feriepenge. Dine feriepenge bliver forældet tre år efter ferieåret udløber, og herefter kan du ikke få dem udbetalt.

Hvis du har optjent 1.500 kr. eller mindre i feriepenge, når ferieåret begynder, bliver pengene automatisk udbetalt. FerieKonto udbetaler pengene til din NemKonto.

Du skal kontakte den, der skal udbetale pengene, hvis du ikke har modtaget dine feriepenge senest den 15. juni.

Når ferieåret slutter

Hvis du har 2.250 kr. eller mindre til gode, når ferieåret slutter, bliver pengene automatisk udbetalt. FerieKonto udbetaler pengene til din NemKonto.

Du skal kontakte den, der skal udbetale pengene, hvis du ikke har modtaget dine feriepenge senest den 15. juni.

Det er en betingelse, at feriepengene er fra:

 • en afholdt ferie,
 • den 5. ferieuge eller
 • en ansættelse, der er ophørt senest den 30. april.

Hvis du fratræder et job og har optjent højst 750 kr.

Hvis du fratræder dit job og højst har optjent 750 kr. i feriepenge efter skat, må din arbejdsgiver udbetale feriepengene direkte til dig, når du stopper - også selvom du ikke holder ferie.

Udbetaling af feriepenge op til 750 kr. ved fratræden kan ikke ske, hvis beløbet er optjent efter den 1. september 2019. Det skyldes, at ferie, du optjener fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, ikke kan holdes eller udbetales, som en del af overgangen til den nye ferielov.

Hvis der er fejl i oplysningerne om dine feriepenge, skal du kontakte den arbejdsgiver, hvor feriepengene er optjent.

Det er vigtigt, at du får rettet eventuelle fejl, før du bestiller feriepengene.

Du kan se en oversigt over, hvor dine feriepenge er optjent og hvem, der skal udbetale dem, her:

Du kan se, hvordan feriepenge beregnes her:

Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om din ferie, skal du kontakte din fagforening for at få hjælp.

Hvis du ikke har en fagforening, eller din fagforening ikke kan hjælpe, er det Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der træffer afgørelse i tvister om:

 • optjening og afholdelse af ferie
 • ret til ferie
 • løn under ferie eller ferietillæg
 • ind- og udbetaling af feriepenge.

Vær opmærksom på, at styrelsen ikke træffer afgørelser om forhold, der er reguleret ved kollektiv overenskomst.

Kontakt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Du kan skrive til styrelsen via Digital Post her på borger.dk eller sende et brev til:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Vermundsgade 38
2100 København Ø