Få feriepenge udbetalt

Du kan bestille dine feriepenge digitalt

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Se og bestil feriepenge

Du bestiller dine feriepenge ved at trykke på “Start” og logge ind med NemID. Når du har bestilt dine feriepenge, sender Feriepengeinfo besked til den, der skal udbetale pengene.

Har du ikke NemID?

Her kan du læse mere om, hvordan du bestiller dine feriepenge, hvis ikke du har NemID:

Holder du ferie i weekenden eller på helligdage?

Du kan ikke holde ferie på det ugentlige fridøgn, som for de fleste lønmodtagere er søndag.

Du kan heller ikke holde ferie på dage, der er traditionelle helligdage i Danmark, medmindre du normalt arbejder på disse dage. Vær opmærksom på, at den 1. maj, den 5. juni (Grundlovsdag), den 24. og den 31. december ikke er helligdage. 

Er du ledig og får dagpenge fra din a-kasse, må du gerne holde ferie på helligdage, som ikke falder på en lørdag eller søndag og få udbetalt feriepenge.

Du skal som udgangspunkt holde ferie for at få dine feriepenge udbetalt. Du må derfor som hovedregel ikke modtage feriepenge samtidig med, at du modtager en offentlig ydelse, som fx arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp under ferien.

Hvis du modtager en offentlig ydelse, skal ferien aftales med den, der udbetaler din ydelse. Det kan være din a-kasse, Udbetaling Danmark eller kommunen. Hvis du har spørgsmål til, hvordan udbetalingen af ferie påvirker din ydelse, skal du kontakte udbetaleren af din ydelse - det kan være din a-kasse, Udbetaling Danmark eller kommunen.

FerieKonto skal godkende udbetaling

Har du modtaget arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieåret eller i ferieafholdelsesperioden, og du samtidig ønsker at få udbetalt ferie for et ophørt ansættelsesforhold, skal FerieKonto godkende ferieudbetalingen. Det samme gælder, hvis du ønsker at få udbetalt ferie ud over fire uger. Du skal i så fald oplyse FerieKonto om, hvilke ydelser du har modtaget i perioden. Det skal du gøre inden 30. september.

Har du modtaget offentlige ydelser som beskrevet ovenfor, vil det antal dage, som du har modtaget offentlige ydelser for blive fratrukket dine feriedage, medmindre du har været feriehindret op til afholdelsesperiodens udløb 31. december. Hvis du har modtaget offentlige ydelser i flere dage, end du har feriedage tilbage, kan du ikke få feriedagene udbetalt. 

Er du studerende på SU?

Du bliver ikke modregnet i SU, når du får udbetalt feriepenge. Du skal bestille feriepenge, som hvis du holder ferie. Du kan oplyse en vilkårlig dato i ferieperioden.

Hvis du har et job ved siden af dine studier, skal du holde ferie fra jobbet i den periode, du bestiller feriepenge for.

Vær opmærksom på, at feriepenge tæller med i din årlige indkomst i det år, du har optjent dem. Hvis du har tjent for meget, kan du risikere at skulle betale SU tilbage.

Hvornår du får dine feriepenge udbetalt afhænger af, hvilken dato du har bestilt som den første feriedag, og hvem der skal udbetale dem til dig.

Det er enten FerieKonto, din arbejdsgiver eller en feriekasse, som udbetaler dine feriepenge.

Hvor kan jeg se, hvem der udbetaler?

Du kan se, hvem der udbetaler dine feriepenge på den kvittering, du får med Digital Post, når du har bestilt dine feriepenge. Du kan også logge på 'Se og bestil feriepenge' herunder. Du finder oplysningerne under ”Se detaljer” på siden ”Dit overblik”:

Når FerieKonto udbetaler

Dine feriepenge bliver tidligst udbetalt en måned før din første feriedag.

Hvis du bestiller dine feriepenge mindre end fire uger før din første feriedag, bliver pengene udbetalt til din NemKonto inden fire bankdage.

Hvis du er tilmeldt NemSMS, får du besked, når FerieKonto udbetaler dine feriepenge

Når din arbejdsgiver eller en feriekasse udbetaler

Det er forskelligt, hvornår arbejdsgivere og feriekasser udbetaler feriepenge. Du skal kontakte den, der udbetaler dine feriepenge, hvis du vil vide, hvornår pengene bliver udbetalt.

Dine feriepenge bliver udbetalt af FerieKonto, din arbejdsgiver eller en feriekasse. Nedenfor kan du se et overblik over dine optjente feriepenge, og hvordan du bestiller dem. Du kan se under hvert enkelt ansættelsesforhold, hvem der skal udbetale feriepengene til dig.

Feriepenge til gode fra tidligere ferieår

Har du feriepenge til gode fra 5. ferieuge eller fra et ansættelsesforhold, hvor du fratrådte senest den 30. april 2020, kan du ikke længere bestille dem på borger.dk.

Den 30. september er feriepengene blevet overført til en feriefond, og du skal derfor ansøge om pengene hos dem.

Hvis pengene er blevet overført til en feriefond

Hvis ferien er indbetalt til FerieKonto, bliver feriepengene overført til Arbejdsmarkedets Feriefond, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V.

Hvis det er din arbejdsgiver eller en anden feriekasse, der har overført pengene, skal du kontakte dem for at få oplyst, hvilken feriefond de har overført pengene til.

Uanset hvilken feriefond, der har fået overført dine feriepenge, skal du sende dokumentation på, at du har holdt ferie. Dokumentation kan være:

  • lønsedler fra din arbejdsgiver på ferietidspunktet
  • udbetalingsspecifikation fra din a-kasse
  • kontrakt fra tjenestestedet, hvis du holdt ferie under værnepligt
  • udbetalingsmeddelelse fra din kommune.

Hvis du har været forhindret i at holde ferie

Efter den 30. september kan du ikke bestille dem på borger.dk, men du skal søge om dem.

Hvis du ikke har NemID, skal du ansøge via blanket. Find blanketten her:

Har du været forhindret i at holde ferie i perioden fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020, er din ferie automatisk ført over til afholdelse i perioden fra den 1. september 2020 og frem til den 31. december 2021.

Dine feriepenge bliver forældede

Du skal huske at bestille dine feriepenge. Dine feriepenge bliver forældet fem år efter ferieafholdelsesperioden udløber 31. december. Herefter kan du ikke få dem udbetalt.

Hvis der er fejl i oplysningerne om dine feriepenge, skal du kontakte den arbejdsgiver, hvor feriepengene er optjent.

Det er vigtigt, at du får rettet eventuelle fejl, før du bestiller feriepengene.

Du kan se en oversigt over, hvor dine feriepenge er optjent og hvem, der skal udbetale dem, her:

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om en midlertidig lønkompensationsordning for arbejdsgivere, der sender medarbejdere hjem med løn i stedet for at afskedige. Medarbejderne sendes hjem som følge af udbruddet af coronavirus/covid-19.

Medarbejdere skal i perioden, de er sendt hjem, afvikle op til fem feriedage eller anden frihed som fx afspadsering.

Hvis du er sendt hjem af din arbejdsgiver efter reglerne om lønkompensation, kan du bestille op til fem feriedage for den ferieperiode, der startede den 1. maj 2020.

Hvordan bestiller jeg?

Du kan kun bruge blanketten, når du skal bestille feriepenge.

På blanketten skal du oplyse:

  • første feriedag i perioden 9. marts-30. april 2020
  • antal feriedage.

Du kan højst bestille fem feriedage.

Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om din ferie, skal du kontakte din fagforening for at få hjælp.

Fagforeningen kan hjælpe dig ved:

  • en retssag
  • en politianmeldelse
  • en fagretlig behandling

Hvis du ikke er medlem af en fagforening, skal du selv forfølge dit krav.