Sygemeldt under graviditeten

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du bliver sygemeldt af din læge på grund af din graviditet, fx med bækkenløsning eller svangerskabsforgiftning, skal du sygemelde dig hos din arbejdsgiver eller a-kasse.

Du får et brev fra Udbetaling Danmark

Din arbejdsgiver eller a-kasse skal give Udbetaling Danmark besked om din sygemelding senest 5 uger efter første fraværsdag. Hvis du er selvstændig skal du selv give Udbetaling Danmark besked senest 3 uger efter første fraværsdag.

Derefter får du et brev fra Udbetaling Danmark om, hvad du skal gøre.

Hvis du ikke får løn fra en arbejdsgiver under sygdommen, skal du selv søge barselsdagpenge. I brevet står der, hvordan du søger, og hvornår du senest skal have søgt. Det er vigtigt at overholde fristen, så du ikke risikerer at gå glip af barselsdagpenge.

Du skal have brevet for at søge

Du kan først søge, når du har fået brevet. Får du ikke et brev kort tid efter din sygemelding, skal du starte med at kontakte din arbejdsgiver eller a-kasse og spørge, om de har meldt din sygdom ind til Udbetaling Danmark.

Du skal normalt have søgt barselsdagpenge senest 8 uger efter fødslen. Hvis din løn stopper under sygemeldingen, skal du søge senest 8 uger efter din løn er stoppet. Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du ikke får brevet i god tid til at søge inden fristen. 

Nogle gange skal du til lægen igen

I de fleste tilfælde skal Udbetaling Danmark bruge en særlig lægeattest i forbindelse med din sygdom under graviditeten. Hvis det er tilfældet for dig, får du et brev om det. Hold derfor øje med din digitale post.

Selvom du måske tidligere har fået lavet en almindelig lægeattest, skal du bestille tid til den særlige lægeattest, hvis du får brevet. Det skyldes, at Udbetaling Danmark skal bruge nogle bestemte oplysninger fra lægen. I brevet står der, hvornår Udbetaling Danmark senest skal have lægeattesten retur.

Du skal ikke betale for den særlige lægeattest.

Hvis din sygdom varer længere end til den dato, lægen først har oplyst, skal sygemeldingen forlænges hos Udbetaling Danmark.

I sådan en situation skal Udbetaling Danmark have besked om ændringen fra dig eller din arbejdsgiver, senest 3 uger efter ændringen i din sygdom er sket. 

Du får herefter et nyt brev, hvor der står, hvad du skal gøre. Så hold øje med din digitale post.

Den periode, du har været sygemeldt før fødslen, forkorter ikke din orlov efter fødslen.

Hvordan fungerer orloven?

I vores guide til at planlægge orloven, kan du blive klogere på mulighederne for at planlægge orloven, så den passer til jer.

Hvis du som mor er for syg til at passe barnet inden for de første 14 uger efter fødslen, kan faren overtage din ret til orlov i denne periode. Der skal være lægelig dokumentation for, at du som mor ikke kan passe barnet, og hvor længe.

I skal kontakte Udbetaling Danmark, hvis situationen opstår. Husk at der også her er en ansøgningsfrist, som I skal overholde.

Hvis du som mor er syg efter de 14 uger, kan I vælge, at faren holder hele eller en større del af forældreorloven på 32 uger.

Læs mere om de forskellige muligheder under orloven her: